Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako invalidní důchodce (II. stupeň, psychika) na zkrácený úvazek v chráněné dílně, (kamenná prodejna RC modelů s eshopem, servis, škola létání, CNC dílna ...). V pracovní smlouvě mám uvedeno administrativní pracovník s závazkem 30 hod/týden, (potom od 5.2015 25hod/týdně).

Moje práce je s webem (eshop tvoření karet, popisů, doplňování obrázků, videí, starost o FB, Google Adwords, SEO, shánění produktů a dodavatelů přes web - výpočet a návrh cen, pomoc kolegům s PC, vypočítávání materiálové ceny pro CNC stroje a nakoupených produktů atd.) také prodávám za kasou. Nemám však nikde uvedenu pracovní náplň. Na pracovních smlouvách jsem administrativní pracovník, pro některé úřady zas správce sítě. Zaměstnavatel mi již od nástupu v roce 10/2011 vyplácí téměř stále stejnou mzdu, tak jako ostatním kolegům vlastně i uklízečce která chodí 3 dny v týdnu na 6 hodin, a výše mzdy se minimálně časem mění. 2016 jsem zjistil, že je také zaručená mzda v 8 úrovních podle druhu vykonávané práce, a nevím, do které třídy patří má práce pro zaměstnavatele? Mám také nárok od zaměstnavatele na minimální zaručenou mzdu 6 nebo 5 hod za každý pracovní den podle kalendáře a dle druhu vykonávané práce? Je možné, že zaměstnavatel má vůči mě mzdový dluh a mohu žádat o vyplacení, případně dát výpověď pro nesplněné závazky a následné vyrovnání? Můj zaměstnavatel pobírá dotace od úřadu práce ČR na chráněná pracovní místa a vyplácená mzda jde od 5/2012 na můj bankovní účet, dříve v hotovosti. 30 hodin týdně vždy odpracuji, spíše více. 5 dnů po 6 hodinách, (v pondělí je to však 7 hod. - říká se tomu porada) a jednou za 2 týdny mám sobotu po 3 hodinách, kterou mám vypsanou jak se mu chce. Podle výplatních pásek se nemohu dopočítat správných odpracovaných hodin, přesčasů, ale výsledná výplata každý měsíc je vždy +/- stejná jako kdyby to počítal vše zpětně. Jsou nějaké speciální platební  podmínky pro zaměstnávání postižených? Zaměstnavatel mi píše starou dovolenou z minulého roku - 2016 (přesto že jsem byl v práci) to jsem zjistil až z výplatní pásky. Docházku nikdo přesně nezapisuje. Z dobré vůle jsem jí začal předávat, tak mi to bylo vytknuto. Náhradní volno vybírám mimořádně, ale není mi nabídnuto.
- jestliže pracovní úvazek je 75% nebo 62,5% měsíce je to také 75% nebo 62,5%  z hodinové mzdy, nebo je to 75% nebo 62,5%  z měsíční výplaty 40 hod/týdně?
- zkrácenou pracovní dobu mám pořád od 9:00 do 15:00 hod, chodím a odcházím v průměru o 15 min dříve/později s tichým souhlasem majitele. Nikdy mne to nevytkl spíše rád zadává práci před koncem.
- započítávají se do hodin (30/25 za týden) i svátky které připadnou na pracovní den?
- započítávají se mi do minimální zaručené mzdy i přesčasy?
- má býti minimální zaručená mzda podle pracovních dnů, bez přesčasů a svátků,  o které se to potom teprve navyšuje?
Je to asi mnoho otázek, snažil jsem se řešit sám, ale bezúspěšně. Spíše mne to poškodilo, Ptal jsem se na úřadu práce a ihned se to asi k němu doneslo a nyní mi znepříjemňuje co se dá. Na inspektorát práce kam mi bylo doporučováno jít, radši pro jeho známé na úřadu nechci jíti. Děkuji, Oldřich.

ODPOVĚĎ:
Podle § 96 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést evidenci pracovní doby zaměstnance. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.
Tady je první pochybení Vašeho zaměstnavatele.
Pokud jde o odměňování, osobám se zdravotním postižením přísluší za stejnou práci a za práci stejné hodnoty stejná mzda nebo odměna z dohody
o práci konané mimo pracovní poměr jako zaměstnanci bez zdravotního postižení. Je tedy nutné řídit se nejen výší minimální mzdy, ale i výší nejnižší úrovně zaručené mzdy. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Podle Vaší náplně by Vás měl zaměstnavatel zařadit do správné skupiny a tomu přizpůsobit výši mzdy. Pokud tak neučinil, je možné, že nevyplácí část mzdy. V tom případě by bylo možné ukončit okamžitě pracovní poměr a žádat vyrovnání. Ať už žalobou nebo při splnění zákonných podmínek prostřednictvím úřadu práce.
Pro účely poskytování minimální mzdy se do mzdy (platu) nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Dále se do minimální mzdy samozřejmě nezahrnují plnění, která nejsou mzdou, například náhrady mzdy, odměna za pracovní pohotovost, odstupné. Jiné složky mzdy, například osobní příplatek, prémie, odměny se do minimální mzdy zahrnují.
Do počtu odpracovaných hodin se započítává i neodpracovaný svátek, pokud připadne na den, kdy máte rozvrženu směnu, a to ve v počtu hodin, které byly na ten den rozvrženy. Za svátek pak náleží náhrada mzdy.
Vzhledem k počtu dotazů a zjevně komplikované situaci bych doporučovala minimálně návštěvu konzultačních hodin inspektorátu práce. Na konzultační hodiny může za sebe vyslat i kohokoliv jiného, pokud máte obavy Vy sám.