Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem příslušníkem u bezpečnostního sboru (dle z. č. 361/2003 Sb.). 2x mi již bylo sníženo osobní ohodnocení. Jednou to bylo z důvodu zvýšení základního tarifu o 10% a u mého lomítka by to prý znamenalo moc (měla bych se moc dobře) a podruhé mi byl snížen osobní příplatek z důvodů povýšení na vyšší tabulku. V druhém případě nemám žádné rozhodnutí o odebrání osobního příplatku.

Jaká je případně zde promlčecí lhůta? Druhý případ se stal v únoru 2018, kdy jsem byla těhotná a v červenci 2018 byla z důvodu mateřské dovolené přeřazena do zálohy a pak jsem byla klasicky na RD. Zpět do práce jsem nastoupila v září 2021. Je možné se nějak bránit?

 

ODPOVĚĎ:
Zákon č. 361/2003 Sb. upravuje osobní příplatek v ustanovení § 122. Toto ustanovení uvádí, že osobní příplatek je nenárokovou složkou služebního příjmu, kterou lze ocenit výkon služby v mimořádné kvalitě nebo rozsahu. Rozhodnutí o přiznání, změně nebo odejmutí osobního příplatku musí být písemně odůvodněno.
Osobní příplatek lze určit až do výše 60 % základního tarifu příslušníka.
Příslušníka, který je uveden v § 117 odst. 5, a příslušníka ve služební hodnosti vrchní komisař až vrchní státní rada lze za výkon služby v mimořádné kvalitě nebo v rozsahu nad základní dobu služby, pokud tento zvýšený rozsah není zohledněn v základním tarifu, ocenit přiznáním osobního příplatku až do výše 100 % jeho základního tarifu.
Zákon tedy požaduje, aby změna výše osobního příplatku byla písemně odůvodněna. Pokud k tomu nedošlo, jde o protizákonný postup. Doporučuji obrátit se na nadřízeného.
Promlčecí doba je podle občanského zákoníku tříletá.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.