Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.74 (42 hlasů)

Od května 2021 pracuji pro firmu Trigema Development s. r. o. V srpnu 2022 jsme všichni zaměstnanci podepisovali dodatek ke smlouvě, že v případě splnění ročních osobních cílů nám bude v listopadové mzdě (2022) přičtena odměna 10% z ročního platu resp. mzdě. Tato odměna je však nenárokovatelná. V říjnu 2022 jsem dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti s datem ukončení poměru 31.12.2022.

Firma mi vyplatí 2 průměrné měsíční platy, které mi náleží, avšak mi nechtějí vyplatit odměnu 10% z roční mzdy, i přes to, že jsem splnila všechny své roční cíle a celý rok jsem do práce poctivě chodila a dělala i práci nad rámec své pracovní smlouvy.   Ostatní zaměstnanci odměnu dostanou (krom těch, kteří dostali také výpověď). Když jsem se ptala vedoucí personálního oddělení, proč mi odměnu vyplatit nechtějí, když já jsem pracovní poměr neukončila a splnila jsem všechny podmínky pro udělení odměny, řekla mi, že majitel firmy nechce zaměstnancům, kterým ukončil poměr odměnu vyplatit. Vím, že je v dodatku zmíněno, že je odměna nenárokovatelná, ale přijde mi to velmi diskriminační, jelikož jsem dostala výpověď a ještě nebudu oproti ostatním zaměstnancům odměněna odměnou. Pochopila bych to pouze v případě, že by odměnu nedostal nikdo. Je možné se nějak bránit? Zasloužím si ji přeci stejně jako ostatní.   Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den. Olivie.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi popsaný postup zaměstnavatele je nesprávný a skutečně Vám odměna náleží, a to minimálně ze dvou důvodů, z nichž jeden každý by podle mého názoru měl obstát i u soudu. Oba uvádím níže, cituji i příslušná ustanovení a zvýrazňuji relevantní zásadní pasáže.
Stanovil-li zaměstnavatel podmínky, jejichž splněním podmínil vyplacení odměny, je pasáž o nenárokovosti takových odměn v rozporu s dobrými mravy. Jediný snad (a je možné, že ani to by soud neuznal) relevantní důvod by byl, kdyby vyplacení odměn bylo podmíněno také dostatkem prostředků zaměstnavatele, a to jenom tehdy, pokud by zaměstnavatel odměnu podle Vámi uváděných dodatků nevyplatil žádnému zaměstnanci.
Důvody, proč postup zaměstnavatele odporuje právu:
1) Popisovaná odměna splňuje znaky cílové odměny podle § 134a zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Podle tohoto ustanovení při splnění stanovených ukazatelů odměna náleží (přísluší). Jediná situace, kdy je možné ji nevyplatit, je skončení pracovního poměru před splněním stanoveného úkolu. Jelikož byl výplatní termín za listopad, nemá ukončení Vašeho pracovního poměru k 31. prosinci na toto vliv.
Cituji: „Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout cílovou odměnu. Výši odměny oznámí zaměstnavatel společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli před započetím plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění ukazatelů, neskončí-li jeho pracovní poměr před splněním stanoveného úkolu. “
2) V situaci, kdy některým zaměstnancům tuto odměnu vyplatil a jiným ne, přičemž rozlišovacím kritériem bylo to, zda se jednalo, resp. nejednalo o zaměstnance, kterým byla dána výpověď, se jedná jednoznačně o diskriminaci. Zákoník práce v § 16 odst. 1 jednoznačně říká, že „Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. “

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.