Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chci se zeptat, jestli mi může zaměstnavatel snížit základní mzdu. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou a stále pracuji na stejné pozici. Zaměstnavatel začal původní základ rozdělovat na třetiny. 2/3 tvoří základ a zbytek se dělí na další 3 kategorie:

- spokojenost s vaší prací,
- % plnění denní práce,
- kvalita apod.
Bohužel ale ne vlastní vinou se už nikdy nedosáhne původní výše mzdy. Druhý dotaz jaký důsledek mohu očekávat v případě že nepodepíšu tuhle novou smlouvu? Mohu dostat výpověď?

 

ODPOVĚĎ:
Pro odpověď na Váš dotaz je podstatné, zda je Vaše mzda určena ve smlouvě nebo ve mzdovém výměru. Pokud je určena ve smlouvě, nemůže dojít k jednostranném snížení mzdy ze strany zaměstnavatele. Musela by být snížena dodatkem ke smlouvě, se kterým byste musela souhlasit.
Na druhou stranu mzdový výměr je jednostranným úkonem, který může zaměstnavatel sám změnit, nepotřebuje Váš souhlas. Váš podpis na takovém dokumentu by znamenal pouze potvrzení, že jste se s ním seznámila, ale na odmítnutí podepsat by nemělo na platnost žádní vliv. Ani při jednostranném snížení mzdy nesmí mzda klesnout pod minimální mzdu, resp. pod nejnižší úroveň zaručené mzdy. Snížení mzdy také nesmí být diskriminační.
S novým mzdovým výměrem musí být zaměstnanec seznámen nejpozději v den, kdy nabývá platnosti.


  ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Snížení mzdy - musí souhlasit zaměstnanec a podepsat novou smlouvu?