Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.50 (2 hlasů)

Mám dotaz ohledně náhrad při překážce na straně zaměstnavatele, jelikož dle zákoníku práce mi to není zcela jasné. S ohledem na koronavirovou pandemii máme v práci vyhlášenou překážku na 60 % mzdy, který se dle výpočtu zaměstnavatele má počítat pouze ze základní mzdy + prémií, nikoli však ze mzdy a příplatku za přesčasy a příp. svátky a dovolenou.

Domnívám se však, že minimálně mzda a příplatek za přesčas by do tohoto měl být zohledněn, je to tak? (Stručně řečené info od zaměstnavatele, jak vypočítat: z výplatnic za poslední kvartál sečíst pouze Základní mzdu + prémie a tuto částku vydělit součtem hodin uvedených v řádku Základní mzda, a z této průměrné částky se následně vypočítá 60% náhrada na hodinu). Dále mi nesedí - překážku mám pouze na polovinu měsíce (i dle termínu v oznámení), ale druhou polovinu měsíce pracuji. Dle udávaného výpočtu zaměstnavatele mi však nový mzdový výměr sedí tak, že i za 2 pracovní týdny mám náhradu pouze 60 %. Jinak řečeno - dostáváme 60 % bez ohledu na to, zda někdo sedí na překážce celý měsíc doma, nebo zda částečně pracuje. Má na toto zaměstnavatel právo, je to z hlediska legislativy v pořádku? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:

Podle § 209 odst. 2 zákoníku práce musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku. Podle § 353 odst. 1 zákoníku práce průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.
Hrubou mzdou nebo platem se rozumí mzdová a platová plnění za výkon práce. Jedná se o základní mzdu, tarifní plat, příplatkové mzdy (práce přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek za práci v noci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí atd.) a odměny poskytnuté za výkon práce nebo v souvislosti s výkonem práce. Za mzdu nebo plat se pro účely zjištění průměrného hodinového výdělku považuje i odměna z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Do započitatelného příjmu pro výpočet průměrného výdělku se tedy nezapočtou veškeré náhrady mzdy (platu), odměna za pracovní pohotovost (není výkonem práce) a též odměny, které zaměstnavatel poskytl z jiného důvodu, než je výkon práce (například odměna k jubileu).
Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Do odpracované doby se tedy zahrnuje i práce přesčas, pokud za práci přesčas nebylo poskytnuto náhradní volno. Dojde-li k zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby v tomto období také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta.
Postup zaměstnavatele při výpočtu tedy není správný.
Naproti tomu je v souladu se zákoníkem práce, že 60% průměrné mzdy náleží jak zaměstnanci, který částečně pracuje, tak zaměstnanci, který je zcela na překážkách. Ustanovení § 209 předpokládá, že zaměstnavatel nemá práci pro všechny zaměstnance a že není schopen ji přidělovat ve výši úvazku. Vyšší odměňování zaměstnanců, kteří skutečně pracují, je pak již jen na rozhodnutí zaměstnavatele.


  ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Překážka na straně zaměstnavatele, koronavirová pandemie - postup výpočtu 60% platu, mzdy
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.