Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímá mě jak vypočítat průměrný výdělek pro odstupné. Za rozhodné čtvrtletí bylo odpracovaných 224 hodin včetně svátku, zbytek byla pracovní neschopnost. V lednu 2020 byla hrubá mzda 40.000 Kč, v únoru 15.000 Kč. V lednu byl vyplacen roční bonus 100.000 Kč, na čtvrtletí tedy bude počítáno 25.000 Kč.

Tech 25.000 se tedy také dělí odpracovanými hodinami za čtvrtletí? Platí vzorec 40000+15000+10 769=65769/224? Tento hodinový průměr je stejný i na proplaceni zbylé dovolené? Děkuji za odpověď. Olivie.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud je mzda vyplácena za delší období, např. roční bonus, tak se pro účely průměrného výdělku za přechozí kalendářní čtvrtletí (rozhodné období) použije jeho poměrná část. U ročního bonusu 100.000 Kč to bude tedy 25.000 Kč. Zároveň podle § 358 zákoníku práce se pro účely výpočtu průměrného výdělku použije ta část ročního bonusu, která odpovídá odpracované době v rozhodném období, takže ta částka 10.769 Kč by tomu zhruba odpovídala. Vámi uvedený vzorec platí. Tento průměrný výdělek použije i pro výpočet náhrady mzdy za dovolenou.