Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné sjednat se studentem dohodu o provedení práce za činnost v kalendářním roce v rozsahu max. 300 hodin, s odměnou až na konci tohoto roku najednou? Miroslav.

ODPOVĚĎ:
Odměna z dohody může být splatná po dokončení a odevzdání práce, ale také provedení určité části práce, případně může být splatnost odměny dohodnuta jinak. V dohodě je nutno sjednat nejen odměnu, ale i podmínky pro její poskytování.
Podle § 77 odst. 2 písm. h) zákoníku práce není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o odměňování s výjimkou minimální mzdy.