Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

V pracovní smlouvě mám zakotveno, že "mzdový výměr je nedílnou součástí pracovní smlouvy. Výše mzdy je mzdovým výměrem rozdělena na „základní mzdu“ ve výši …. a „osobní ohodnocení“ ve výši…. Osobní ohodnocení není ničím smluvně podmíněno." 

Našli jsme pouze nějaký vnitřní dokument, kde stojí -  "Osobní ohodnocení je nenárokovou formou ohodnocení délky praxe, pracovního nasazení, dosahování výborných výsledků při vysoké kvalitě odváděné práce, získané certifikace, a vztahu vůči zaměstnavateli. O přiznání osobního ohodnocení rozhoduje výhradně zaměstnavatel, na základě vlastní úvahy. Osobní ohodnocení nebude zaměstnanci přiznáno zejména, nikoliv však výlučně, jestliže:
a) zaměstnanec pochybí při výkonu své práce či v rámci úspor společnosti
b) pracovní poměr zaměstnance skončí výpovědí ze strany zaměstnance (platí pro výpovědní dobu)
c) pracovní poměr zaměstnance skončí okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele (platí pro daný měsíc) "
Ale toto není nikde smluvně podchyceno - Pracovní smlouva ani mzdový výměr se na nic neodkazuje, je v něm pouze suše konstatováno, že je to rozděleno na základní plat a osobní ohodnocení, bez podmínek a odkazů.
Může zaměstnavatel, pokud podám výpověď k 31.10. s výpovědní lhůtou do konce roku krátit osobní ohodnocení již ve výplatě za říjen, a jestli ho vůbec může krátit, pokud se na interní dokument smlouva ani sesmluvněný mzdový výměr neodkazuje?
Vizte například:
Skutečnost, že zaměstnanci nadále nebude poskytována část mzdy (její složka) stanovená zaměstnavatelem v závislosti na hodnocení pracovních výsledků zaměstnance nebo na základě jiných hledisek (že mu tuto část mzdy zaměstnavatel odebírá), je zaměstnavatel povinen zaměstnanci oznámit před začátkem výkonu práce, za kterou mu tato část mzdy dosud příslušela, a až do tohoto oznámení má zaměstnanec právo na mzdu v dosavadní (sjednané nebo stanovené) výši. (Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 4254/2014, ze dne 15. 3. 2014).  

 

ODPOVĚĎ:
Je-li uvedeno, že mzdový výměr je nedílnou součástí smlouvy, znamená to, že mzdový výměr přestává být jednostranným právním jednáním zaměstnavatele a stává se dohodou, k jejíž změně je třeba oboustranného souhlasu. V takovém případě tedy nemůže bez Vašeho souhlasu krátit Vaše osobní ohodnocení.
Osobní příplatek je nenárokovou složkou. Ve chvíli, kdy je v určité výši přiznán, se stává složkou nárokovou a muselo by dojít k podstatné změně okolností, které zmiňuje § 131 zákoníku práce, aby mohlo dojít k jeho snížení. Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí.
Na základě toho, že zaměstnanec dal výpověď, nelze osobní ohodnocení krátit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.