Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se informovat o možnosti zřizovatele soukromé školy upravit výši odměny za odsuplovanou hodinu interním předpisem. Interní předpisy zřizovatele k dnešnímu dni částku 1.075 Kč za každou hodinu přímé vyučovací povinnosti. Stejný interní předpis také uvádí, že za "odborně odsuplovanou hodinu" náleží příplatek 258 Kč.

Je takové regulování možné, nebo se na odsuplované hodiny nahlíží jako na přesčasové a proto není příplatek určený zmíněným interním předpisem v pořádku? Děkuji za zodpovězení dotazu.

 

ODPOVĚĎ:
Odsuplované hodiny jsou obvykle tzv. přespočetné hodiny, tzn. hodiny přímé pedagogické činnosti nad stanovený týdenní rozsah. Aby se jednalo o přesčasové hodiny, muselo by se jednat o práci nad výši celkového úvazku, např. nad rámec 40 hod/týdně.
Příplatek za přespočetné hodiny stanoví § 132 zákoníku práce, podle něhož náleží příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku. Cokoliv nad rámec tohoto povinného příplatku může zaměstnavatel regulovat sám svým interním předpisem.