Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem pracovní úraz 10/2018. Po roce byl pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele, že podle lékaře nemohu vykonávat svou práci. Dostala jsem odstupné 15 násobek mzdy. Žádost o invalidní důchod byla zamítnuta, přestože pracovat nemohu a jsem na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Má vliv nepřiznaní invalidního důchodu na rentu, kterou mě má zaměstnavatel vyplácet? A dále mám nárok na rentu hned nebo až po roce, když mi vyplatili odstupné? Děkuji Uršula.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 271b odst. 3 zákoníku práce náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Neuznání invalidního důchodu, v případě, že byla Vaše nemoc uznána jako nemoc z povolání, nemá vliv na nárok na výplatu renty.
Renta a odstupné se navzájem nevylučují jako je tomu např. u podpory v nezaměstnanosti. Výplata renty se proto neodsouvá.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyplácení renty - hned od úrazu nebo až po vyplacení odstupného?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.