Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Když čerpám dovolenou, může mi zaměstnavatel krátit pohyblivou složku. Ve smlouvě mám toto: S účinností od 1.4.2017 přísluší zaměstnanci mzda, která se skládá z fixní složky ve výši 21.000,-Kč měsíčně, a z variabilní složky, pro kterou platí dále v textu uvedené.


Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci pohyblivou složku mzdy ve výši max 14.000 Kč brutto měsíčně ("cílová částka"). Skutečná měsíční výše této pohyblivé kvalitativní složky mzdy bude závislá na pracovních výkonech zaměstnance v daném měsíci a na výsledku hodnocení těchto výkonů, provedeného nadřízeným zaměstnancem pro tyto účely. S kritérii, na základě nichž bude hodnocení pracovních výkonů zaměstnance prováděno, bude zaměstnance předem seznámen. Pokud zaměstnanci netrvá pracovní poměr po celou dobu hodnoceného měsíce, pohyblivá složka mzdy se nevyplácí. Pokud neodpracuje celý měsíc z ostatních důvodů, vyplatí se poměrná část odpovídající pracovní době. Mám chápat, že těmi ostatními důvody se myslí i dovolená? má na to zaměstnavatel právo? Chápu, že v případě nemoci se variabilní složka pokrátí, neboli v případě nesplnění nějakého cíle. Obracím se na Vás s tímto hlavně z důvodu, že máme podezření, že nám zaměstnavatel nevyplácí co nám náleží a v případě dovolené jsme na tom vlastně biti.
Děkuji, Katka.

ODPOVĚĎ:
Z Vámi uvedeného vyplývá, že nemáte pevně stanovenou výši osobního příplatku, ale že o její výši rozhoduje zaměstnavatel ad hoc každý měsíc, může tedy dojít ke krácení, pokud bude zaměstnavatel schopen krácení odůvodnit.
Další důvod ke krácení může spočívat v "ostatních důvodech", které by měly být někde blíže specifikovány (vnitřní předpis, mzdový výměr, pracovní smlouva).
Třetí situací, kdy dochází pouze ke zdánlivému krácení, je uvedení osobního příplatku ve výplatní pásce v poměru k odpracovaným hodinám. Tyto příplatky jsou ale obsaženy v průměru, kterým je proplácena řádná dovolená. K reálnému krácení tak nedochází. Vzhledem k nejasnostem je třeba dotázat se zaměstnavatele, jak v konkrétním případě postupoval při výpočtu osobního příplatku.