Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (4 hlasů)

Pracuji 2014-2019 jako operátor výroby v papírenském průmyslu. Během těchto pěti let jsem se velmi snažil, abych si zvýšil svou kvalifikaci a v rámci práce jsem se zaškolil hned na 4 strojích s vidinou, že toto zaměstnavatel ocení v případě, že zažádám o zvýšení mzdy. Během této doby se změnilo vedení firmy, které jsem oslovil s tím, že mám velmi dobré pracovní výsledky a chtěl bych zvýšit mzdu, abych se dorovnal mým starším kolegům, kteří jsou mnohdy i méně kvalifikovaní, ovšem berou o několik tisíc korun více.

Při jednání mi sám ředitel společnosti řekl, že si váží mé práce a že ví, že jsou ve firmě takto neférově odměňováni zaměstnanci, ale že tento nepořádek udělalo předchozí vedení a že mzdu mi nezvýší, jelikož by pak musel přidat všem. Dokonce mi dal do ruky graf, kde bylo porovnání mezd u zaměstnanců, na stejné pozici a mám o 4 tisíce méně než průměr a člověk s největší mzdou má dokonce o 7 tisíc více.
Chtěl jsem se zeptat, jak mám postupovat dále? Zaměstnavatele jsem již několikrát kontaktoval formou emailu, vždy jsme se sešli, ale nic nevyřešili. Nyní je to již 2 roky co jsem se poprvé ozval, uvažuji kontaktovat zaměstnavatele ještě jednou s tím, že pokud se nic nezmění, hodlám informovat inspektorát práce, aby to prošetřil.
Chtěl bych se zeptat, zdali máte zkušenosti s tím jak většinou dopadnou takovéto spory, pokud bych se dožadoval dorovnání průměrné mzdy zpětně do doby, kdy jsem poprvé na tuto skutečnost upozornil. Jak vysoké mohu zaplatit výlohy kdybych požadoval například 100.000,- a nevyhrál soudní spor. A také, zda-li mohu použít výše zmíněný graf, jako důkaz, proč si myslím, že jsem diskriminován, jedná se totiž o interní informace firmy.
Ještě uvedu, že zaměstnavatel je mezinárodní společnost, zaměstnává u nás asi 1500 lidí.
Děkuji za Vaši odpověď.

ODPOVĚĎ:
Podle § 110 zákoníku práce za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.
Pokud zaměstnavatel nesplní tyto podmínky, dochází k tzv. diskriminaci v odměňování a je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.
Výsledky podobných sporů jsou výrazně individuální, vždy záleží na schopnosti zaměstnavatele odůvodnit rozdíly v odměňování.
Náklady na spor nelze odhadnout, záleželo by délce sporu, na počtu úkonů apod.
V případě, že Vám byl graf poskytnut zaměstnavatelem a nebyly omezeny podmínky jeho dalšího využití, je možné použít jej jako důkaz.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Diskriminace zaměstnance - různé výplaty na stejné pracovní pozici
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.