Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 01/2015 mám uznanou nemoc z povolání - astma bronchiale a dále invaliditu I. stupně. Vyplácenou rentu mám pouze do výše minimální mzdy? Děkuji, Světlana

ODPOVĚĎ:
Podle § 271b odst. 1 zákoníku práce náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.
Základní výpočet tedy vypadá tak, že od průměrné mzdy, které jste dosahovala před nemocí z povolání se odečte mzda, které dosahujete v současné době a invalidní důchod.
Pokud byste byla v evidenci uchazečů o zaměstnání za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.