Počet stránek ve webu: 40.271

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn je zaměstnancem zahraniční společnosti která ode mne má pronajatý sklad. Pozemky, které jsou před skladem jsou však ve vlastnictví syna a i na těchto pozemcích je uskladněn materiál této zahr. společnosti ovšem bez nájemní smlouvy jen proto že do skladu se nevešel. Zajímalo by mne zda i syn může uplatnit zadržovací k tomuto materiálu právo neboť firma mu dluží jako fyzické osobě zaměstnanci 4 měsíce mzdu.

Je občanem Rakouska a zaměstnán u této rakouské společnosti Společnost byť má dostatek zásob, nemá však dostatek fin. hotovosti. , řeší přednostně úplaty státu, zdr. poj apod. Jedná se o stavební materiál nepodléhající zkáze.
Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Využít zadržovací právo zaměstnancem v tomto případě není možné. Podle § 346d odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmějí zadržet movitou věc druhé smluvní strany k zajištění dluhu vzniklého ze základního pracovněprávního vztahu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může zaměstnanec zadržet věci nebo materiál zaměstnavatele jako záruku vyplacení mzdy, platu?