Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.40 (5 hlasů)

U zaměstnavatele pracuji od 2009, dnes (2.6.2014) jsem zjistila, že za nás zaměstnavatel od 1/2014 neplatí zdravotní a sociální pojištění (ani za firmu, ani naše, které nám strhává z výplaty). Výplaty dostáváme běžně s 10 denním zpožděním. Je to důvod k okamžitému ukončení pracovního poměru?

Mám nárok na odstupné, když sama ukončím pracovní poměr z výše uvedených důvodů? Mám si nějak hlídat, jestli zaměstnavatel dodatečně doplatil sociální a zdravotní pojištění? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je po dobu trvání Vašeho pracovního poměru povinen odvádět za Vás sociální a zdravotní pojištění (tj. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění). Tuto povinnost musí zaměstnavatel plnit řádně a včas, pokud tak nečiní, vzniká mu dluh u správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny.
Za tento dluh Vy však žádným způsobem neodpovídáte, toto je záležitost Vašeho zaměstnavatele. Pokud máte pochybnosti o tom, zda Váš zaměstnavatel za Vás pojistné odvádí, lze se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení (podle sídla zaměstnavatele) a na Vaší zdravotní pojišťovnu a informovat je o Vašem podezření. Je to však na Vaší vůli, není to Vaše povinnost.
Pokud skutečně zaměstnavatel pojistné neplatí, Vaše nároky z těchto pojištění nemohou být nijak dotčeny, pojistné bude vymáháno na Vašem zaměstnavateli. Pro Vás je však dobré, pokud budete mít k prokázání trvání Vašeho pracovního poměru pracovní smlouvu, výplatní pásky za jednotlivé měsíce, popř. výpisy z Vašeho účtu, že Vám od zaměstnavatele chodila mzda, apod.
Skutečnost, zda zaměstnavatel dodatečně doplatil sociální a zdravotní pojištění, hlídat můžete, pokud kontaktujete příslušnou správu sociálního zabezpečení a Vaší zdravotní pojišťovnu, není to však Vaše povinnost.
Zaměstnanec je oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v těchto případech (§ 56):
-    Podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (lékař závodní preventivní péče) nemůže dále vykonávat svou práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil do 15-ti dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce
-    Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo její část do 15-ti dnů po uplynutí doby splatnosti.
Dle ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce je mzda nebo plat splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat. Za měsíc březen 2014 je tedy mzdy splatná nejpozději do 30. dubna 2014. V rámci tohoto období musí být stanoven nebo sjednán pravidelný termín výplaty mzdy, tedy např. 15-tého v měsíci.
Pokud tedy zaměstnavatel dodrží obecný termín splatnosti mzdy (tj. do konce následujícího kalendářního měsíce následujícího po vykonání práce), vyplácí mzdu v souladu se zákonem a tedy včas. Pokud by do 15-tého dne od obecného termínu splatnosti mzdy mzdu nevyplatil, nebo i jen některou část mzdy, byl by to pro zaměstnance důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru (v uvedeném případě tedy do 15-tého května nevyplatí, 16-tého května lze okamžitě zrušit PP). Zaměstnanci pak náleží náhrada mzdy rovnající se výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (§ 56 odst. 2 ZP).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.