Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli, můj případ: Pracuji jako řidič v mezinárodní kamionové dopravě, 2.2.2023 cca 21:00-23:30 jsem jel po dálnici v Německu od Norimberku směrem na Plzeň, silně pršelo se sněhem, na dálnici byla břečka, poté u Stříbra přestalo a slyšel jsem nezvyklý zvuk, tak jsem co nejrychleji a bezpečně zastavil na výjezdu.

Zjistil jsem, že jsou rozbité na přívěsu 2 plastové blatníky, ohnuté držáky blatníků na pravé straně a jedna pneumatika proříznutá, s největší pravděpodobností musela být na dálnici špinavá upínací kurta (kterou jsem nemohl vidět) která se namotala na kolo, nyní mi dává za vinu poškození a chce po mě uhradit opravu, žádný papír o škodě mi doručen nebyl, jen chtěl sepsat záznam o škodě s pozměněným průběhem škody, což jsem odmítl podepsat. Běžnou praxí ve firmě je, že se mění průběh děje škodní události, aby za to mohl řidič a mohlo to být zaplaceno z pojistek "na blbost". bohužel věcné důkazy nemám. Můj dotaz zní, zda mám odpovědnost za způsobenou škodu či ne? Děkuji Kvido.

 

ODPOVĚĎ:
Náhradu škody způsobenou zaměstnancem upravuje § 250 zákoníku práce. Předpokladem vzniku obecné povinnosti zaměstnance nahradit škodu je:
- porušení povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním
vznik škody,
- příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody (jinými slovy, že porušení povinnosti bylo příčinou vzniku škody),
- zavinění zaměstnance.
Tyto předpoklady musí být splněny současně, chybí-li jen jediný z nich, zaměstnanec nemá v takovém případě povinnost nahradit škodu.
Povinnost, kterou je zaměstnanec povinen splnit, musí ukládat všeobecně závazný právní předpis, zejména zákon, nařízení vlády, zákonné opatření Senátu, právní předpisy vydávané ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy, nebo dále také pracovní smlouva, kolektivní smlouva nebo jiná smlouva (např. dohoda o práci konané mimo PP). Může se ale jednat o povinnosti stanovené pokyny nadřízených zaměstnanců nebo například o povinnosti vyplývající z pracovního řádu. Zaměstnanec poruší povinnost při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním tehdy, jestliže objektivně a subjektivně sledoval touto činností plnění pracovních úkolů (nikoli například dopustí-li se majetkové trestné činnosti na úkor zaměstnavatele, byť by časově a věcně souvisela s plněním pracovních úkolů).
Splnění těchto předpokladů prokazuje zaměstnavatel.
Zaměstnavatel je také povinen výši požadované náhrady škody se zaměstnancem projednat a písemně mu ji oznámit.
Z velmi letmého popisu události, jak je uveden v dotazu, nelze posoudit, zda odpovědnost vznikla. Bylo by nutné pečlivě posoudit, zda byly naplněny všechny podmínky požadované zákonem, zejména Vaše zavinění (bylo možné vzniku škody zabránit nebo ji nějak minimalizovat? ) a příčinnou souvislost.
Nepodepsat záznam o události, který neodpovídá skutečnosti, bylo správné. Událost by měla být prošetřena a popsána v souladu s realitou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.