Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.50 (2 hlasů)

Ráda bych získala informaci ohledně nemoci z povolání. Manželovi byla potvrzena nemoc z povolání. Ráda bych zjistila, jak uplatnit své nároky, tedy doplatek k marodní je asi jasný, ale jde mi o ostatní odškodnění, jako je bolestné atd. Kdo a jak nám nemoc oboduje a co si máme ohlídat. Děkuji. Irina.

ODPOVĚĎ:

Zaměstnanci, kterému byla diagnostikována nemoc z povolání, náleží dle § 271a a násl. zákoníku práce tyto náhrady:
- náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
- náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
- náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
- náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,
- náhrada věcné škody
(samozřejmě za předpokladu, že na straně zaměstnance vznikla újma, kterou lze některou z těchto náhrad odčinit.
Postup při uplatnění práva na poskytnutí některé z výše uvedených náhrad je v zásadě vždy stejný – je zapotřebí obrátit se na zaměstnavatele s písemným uplatněním konkrétního práva na poskytnutí náhrady z titulu nemoci z povolání (neboť zaměstnavatel za vzniklou škodu dle § 269/2 zákoníku práce odpovídá). Zaměstnavatel (který musí být pro tyto případy pojištěn) je povinen předat tuto věc své pojišťovně, která by měla zaměstnance odškodnit.
Pro hladký průběh při uplatňování nároků na jednotlivé typy náhrad doporučuji komunikovat se zaměstnavatelem, resp. s jeho pojišťovnou (pakliže bude zaměstnavatel souhlasit s tím, aby bylo komunikováno „napřímo“). Tímto způsobem bude možné zjistit, jaké písemné podklady budou ze strany pojišťovny pro jednotlivé náhrady požadovány (aby mohlo být odškodnění Vašeho manžela provedeno co nejrychleji).
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://www.nzip.cz/clanek/64-odskodnovani-nemoci-z-povolani
https://www.vasenaroky.cz/tipy-a-rady/vyse-vyplaty-odskodneni-za-nemoc-z-povolani
Co se týče práva na náhradu za bolest (tzv. bolestné) a za ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky), je nutné vycházet z nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Dle § 2/2 tohoto nařízení je pro vyčíslení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění zapotřebí nechat vypracovat lékařský posudek.
Vytrpěné bolesti a zjištěnému ztížení společenského uplatnění přiřadí specializovaný lékař příslušný počet bodů, přičemž hodnota 1 bodu činí 250 Kč (§ 3/1 nařízení vlády č. 276/2015 Sb.).
Lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění, jde-li o nemoc z povolání, vydává poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání podle zákona upravujícího posudkovou péči (§ 8/1 písm. b) nařízení vlády č. 276/2015 Sb.). Je tedy zapotřebí kontaktovat toho poskytovatele zdravotních služeb, který Vašemu manželovi diagnostikoval nemoc z povolání, popř. se obrátit na jiného lékaře, který je oprávněn poskytovat pracovnělékařské služby.
Lékařský posudek o ohodnocení bolesti se vydává až po ustálení zdravotního stavu, lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění se vydává rovněž po ustálení zdravotního stavu, a to zpravidla po jednom roce od zjištění nemoci z povolání.
S uplatněním práv na jednotlivé náhrady se nevyplatí otálet – tato práva (sama o sobě) se sice nepromlčují, práva na jednotlivá plnění se však promlčují ve standardní tříleté promlčecí lhůtě (§ 271t zákoníku práce).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
nařízení vlády č. 276/2015 Sb. , o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.