Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem pedagogickým pracovníkem v zařízení ZŠ a MŠ, které je zřizováno pod paragrafem 16, což dle metodického doporučení MŠMT znamená, že učitelé a žáci nemají povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Mám s tím problém od začátku vydání výše uvedeného, neboť se domnívám, že jsem takto nedobrovolně vystavena riziku nákazy.

Patřím do rizikové skupiny s chronickou nemoci, rovněž tak dva členové moji domácnosti, jeden navíc i věkem. Protože jsem si toho vědoma, používala jsem vždy ochranu dýchacích cest, snažila se dodržet odstup, což dost dobře ve školním prostředí nelze, hygienu. Bohužel v pátek mi byl pozitivním testem potvrzen covid-19, se mnou pak i dalším zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, našim žákům. Na testy mých rodinných příslušníků teprve čekám. Dle trasování KHS byla nákaza od jednoho pedagogického pracovníka. Prosím vás tímto o vyjádření vašeho názoru. Dotazovala jsem se na MŠMT, odpověď vám v případě vašeho zájmu mohu přeposlat. Domnívám se, že došlo k porušení ústavního práva na ochranu zdraví, jakési profesní diskriminaci, neb ostatní ped. pracovníci na jiných typech škol jsou chráněni - roušky učitelé i žáci. Dále potom zákoník práce také hovoří o tom, že má zaměstnavatel povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců. Měl jít cestou proti doporučení MŠMT? A jak se ochránit před “notorickými odmítači roušek” na pracovišti, když s nimi musíte sdílet jednu místnost po celou pracovní dobu? Teď jsem tedy v povinné izolaci, v pracovní neschopnosti budu pobírat 60% platu. Kde se mohu domoci kompenzace? Jak je možné postupovat v případě poškození zdraví mého a doufám, že ne i členů mé domácnosti. Děkuji Vám za Vás čas, který věnujete odpovědi. Přeji Vám pevné zdraví! Zita.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Není však stanoveno, jak má zaměstnavatel tuto povinnost splnit. Pokud zaměstnavatel, resp. nadřízený orgán vyhodnotí jako dostatečné zabezpečení ochrany dezinfekci, ozonizaci apod. a roušky nepovažuje za nutné, je možné následné onemocnění, resp. odškodnění za jeho vznik požadovat pouze soudní cestou.
Pokud se zaměstnanec nakazil koronavirem, bylo by možné tuto nemoc uznat jako nemoc z povolání, a to podle stanoviska Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP (http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/CoVID_19_jako_NzP.pdf).
Pokud by byl uznán jako nemoc z povolání, zaměstnanci by náležely všechny náhrady jako u jiné nemoci z povolání, např. náhrada mzdy ve výši 100%.
U rodinných příslušníků by se případného odškodnění bylo možné domoci pouze soudní cestou.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem