Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máma k důchodu si přivydělává na dohodu o pracovní činnosti, v trafice v Pardubicích, na dva dny v týdnu max tři. Jednoho dne tam přišel zloděj, tedy pachatel trestného činu a v nestřeženém okamžiku ukradl tržbu terminálu Sazky 29.000 Kč.

Bylo to v době, kdy se máma otočila za časopisy, na které se chtěl podívat. Ihned zavolala policii a podala výpověď do protokolu. Problém je, že majitelka těch 29.000 Kč chce uhradit. Má na to nárok?? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, zda byla se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je povinen nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na těchto hodnotách.
Pokud dohoda uzavřena nebyla, platní se § 250 zákoníku práce, podle něhož platí, že zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Musí být splněny následující podmínky:
- musí dojít k porušení pracovních povinností zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
- musí skutečně dojít ke vzniku škody,
- mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance musí být příčinná souvislost a
- jednání zaměstnance musí být zaviněné.
Splnění podmínek prokazuje zaměstnavatel. V případě, že jejich splnění prokáže, zaměstnanec odpovídá za škodu do výše rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.