Počet stránek ve webu: 40.888

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme ošetřovatelský personál (včetně zdravotních sester) jednoho zařízení pro seniory ve Středočeském kraji. V současné době zde probíhá u mnoha osob (zaměstnanců i obyvatel) infekce Covidem 19, která i nám byla prokázána stěry z nosohltanu (odběr na pokyn zaměstnavatele).

Při zjištěné pozitivitě (ať už s příznaky nebo téměř bez nich) jsme zůstali na pokyn KHS a zaměstnavatele v izolaci, v pracovní neschopnosti. Náš dotaz zní: v jaké výši nám bude proplácena PN (většinou se jedná o cca 14 dnů), když jsme se prokazatelně nakazili v zaměstnání? Může být tato situace a následné onemocnění hodnoceno jako nemoc z povolání? Děkuji, Zdena.

 

 

ODPOVĚĎ:

Pokud by se mělo jednat o pracovní úraz, pak by dle zákoníku práce mělo jít o „poškození zdraví/smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním“.
S ohledem na výše uvedenou definici nelze infekční onemocnění, tedy v tomto případě infekci koronavirem a následné propuknutí nemoci covid-19, posuzovat jako pracovní úraz, a to z toho důvodu, že tu zcela chybí „krátkodobé, náhlé a násilné působení zevních vlivů“ jako jeden z předpokladů uznatelnosti covid-19 za pracovní úraz.
Pokud jde o nemoc z povolání, tato otázku dosud nebyla definitivně uzavřena. Pro uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání musí být splněny tyto podmínky:
- onemocnění musí být klinicky manifestní (musí být podklady ve zdravotnické dokumentaci prokazující klinickou manifestaci, včetně uvedené diagnózy U07.1) a onemocnění musí být rovněž potvrzeno laboratorním vyšetřením,
- musí být hygienickým (epidemiologickým) šetřením ověřeno, že jsou splněny podmínky uvedené v seznamu nemocí z povolání (tento seznam je uveden v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb.).
Pokud osoba (zdravotník i nezdravotník) s podezřením na vznik nemoci z povolání COVID-19 onemocněla klinicky manifestním onemocněním s laboratorně potvrzenou diagnózou COVID-19 a v inkubační době tohoto onemocnění přišla prokazatelně v zaměstnání do úzkého profesního kontaktu s pacientem nebo s jinou osobou (např. sociální pracovníci, policisté, hasiči) s prokázanou pozitivitou na CoVID-19 v inkubační době tohoto pacienta nebo jiné osoby, nebo v době manifestních projevů nemoci, pak jsou splněna kritéria pro nemoc z povolání.
Pokud osoba (zdravotník i nezdravotník) byla pozitivně testována na přítomnost viru (nasofaryngeální výtěr a/nebo serologicky), avšak neonemocněla klinicky manifestním onemocněním COVID-19 (neměla klinické příznaky, například byla pouze v karanténě), pak nejsou splněna kritéria a nejedná se o nemoc z povolání.
Tato informace pochází z vyjádření MPSV, k věci se však také musí vyjádřit příslušná hygienická stanice.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem