Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K 31.8.2020 mi dal zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost a dva měsíce jsem na překážkách. K 31.8. jsem taky vracela služební telefon s poškozeným displejem, firemní IT technik určil opravu za 2.000 Kč s tím, že mi částka bude stržena z výplaty. S tím jsem před dalšími svědky souhlasila.

Teď mi však zaměstnavatel posílá fakturu na skoro 5.500 Kč a chce, abych podepsala srážku ze mzdy na tuto částku. S tím ale nesouhlasím. Na faktuře jsou vyčíslené další opravy mobilu, nikdo mi kvůli vyšší sumě předem nevolal a nad mobilem jsem od 31.8. neměla žádnou kontrolu, neboť už ho měl zpět zaměstnavatel. S uvedenou částkou ze mzdy tedy nesouhlasím a nechci ji podepsat. Jaké mám možnosti, prosím? Děkuji velice.

 

ODPOVĚĎ:
Postup zaměstnavatele není správný. Zaměstnavatel je povinen výši vzniklé škody projednat se zaměstnancem, prokázat, jak došel ke stanovené výši škody, a prokázat, že mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance musí být příčinná souvislost. Pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody je zaměstnavatel povinen tvrdit a prokázat nejen jím tvrzené zavinění ze strany zaměstnance, nýbrž všechny další předpoklady. Důkazní břemeno tak v případě uplatňování nároku ze strany zaměstnavatele leží plně na straně zaměstnavatele.
Bez souhlasu zaměstnance nemůže provést srážku ze mzdy, to je možné podle § 146 zákoníku práce pouze na základě dohody o srážkách ze mzdy.
Jestliže zaměstnavatel přesto srážku provede, bude se jednat o nevyplacení části mzdy. Následně je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.