Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K 31.8.2020 mi dal zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost a dva měsíce jsem na překážkách. K 31.8. jsem taky vracela služební telefon s poškozeným displejem, firemní IT technik určil opravu za 2.000 Kč s tím, že mi částka bude stržena z výplaty. S tím jsem před dalšími svědky souhlasila.

Teď mi však zaměstnavatel posílá fakturu na skoro 5.500 Kč a chce, abych podepsala srážku ze mzdy na tuto částku. S tím ale nesouhlasím. Na faktuře jsou vyčíslené další opravy mobilu, nikdo mi kvůli vyšší sumě předem nevolal a nad mobilem jsem od 31.8. neměla žádnou kontrolu, neboť už ho měl zpět zaměstnavatel. S uvedenou částkou ze mzdy tedy nesouhlasím a nechci ji podepsat. Jaké mám možnosti, prosím? Děkuji velice.

 

ODPOVĚĎ:
Postup zaměstnavatele není správný. Zaměstnavatel je povinen výši vzniklé škody projednat se zaměstnancem, prokázat, jak došel ke stanovené výši škody, a prokázat, že mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností ze strany zaměstnance musí být příčinná souvislost. Pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody je zaměstnavatel povinen tvrdit a prokázat nejen jím tvrzené zavinění ze strany zaměstnance, nýbrž všechny další předpoklady. Důkazní břemeno tak v případě uplatňování nároku ze strany zaměstnavatele leží plně na straně zaměstnavatele.
Bez souhlasu zaměstnance nemůže provést srážku ze mzdy, to je možné podle § 146 zákoníku práce pouze na základě dohody o srážkách ze mzdy.
Jestliže zaměstnavatel přesto srážku provede, bude se jednat o nevyplacení části mzdy. Následně je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.