Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

13.3.2020 jsme se zaměstnavatelem ukončili pracovní poměr dohodou. Důvod se nezapsal. Byl organizační v době koronaviru COVID-19. Byl jsem provozní hotelu a měl jsem odpovědnost i za hotovost v trezoru. Momentálně, po měsíci téměř, kdy už tam nepracuji, tak chtějí teprv řešit peníze, za které jsem byl odpovědný.

Mám stále odpovědnost nebo ta dnem ukončením poměru skončila a je už jen jejich problémem. Samozřejmě žádnou hotovost jsem neodcizil ale už se mi to řešit nechce, když nejsem zaměstnanec. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud byla uzavřena dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty, měl zaměstnavatel udělat při ukončení pracovního poměru inventuru. Podle § 254 odst. 1 zákoníku práce je inventuru zaměstnavatel povinen provést při uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty, při zániku závazku z této dohody, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.
Pokud inventuru neprovedl, značně klesá jeho možnost případných schodek vymáhat.
Pokud dohoda uzavřena nebyla, bude platit § 250 zákoníku práce. K tomu, aby však zaměstnanec byl povinen k náhradě jím způsobené škody, je nezbytné, aby bylo kumulativně splněno několik podmínek. Tyto podmínky jsou následující:
- musí dojít k porušení pracovních povinností zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
- musí skutečně dojít ke vzniku škody, mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností ze strany
- zaměstnance musí být příčinná souvislost a
- jednání zaměstnance musí být zaviněné.
K tomu, aby byl zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu je potřeba, aby byly splněny všechny výše uvedené předpoklady pro vznik odpovědnosti za škodu. Pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody je zaměstnavatel povinen tvrdit a prokázat nejen jím tvrzené zavinění ze strany zaměstnance, nýbrž všechny výše uvedené předpoklady.
Neznamená to však, že by odpovědnost zaměstnance končila s koncem pracovního poměru. Promlčecí lhůta je tříletá a po tuto dobu může zaměstnavatel uplatnit svůj nárok.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.