Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zaměstnaná na dohodu o provedení práce DPP v hotelu jako výpomoc v restauraci při snídaních. Především ale pracuji mimo restauraci, v kanceláři, kde pomáhám s personální administrativou apod. Bohužel jsem dostala za úkol provést registraci zaměstnavatele na inzertním portálu a vytvořit inzerci pracovních pozic.

Nikde však nebylo uvedeno, že se jedná o PLACENOU službu a za pár dní přišla faktura na cca 34.000 Kč (registrací na webu jsem souhlasila s VOP a součástí VOP byl ceník, kde byla cena inzerátu uvedena). Může po mne zaměstnavatel chtít vymáhat, nárokovat úhradu této faktury, případně vzniklou cenu za službu (za předpokladu, že by se toto vůbec dalo klasifikovat jako vzniklá škoda)?   Žádnou hmotnou odpovědnost podepsanou nemám, pouze dohodu o provedení práce na pozici servírky. Je možné smlouvu stornovat? Smlouva na dálku. Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:
Ačkoliv máte uzavřenou pouze dohodu o provedení práce, zákoník práce na Vás hledí jako na zaměstnance, pouze se na Vás nevztahují některá ustanovení zákona (např. ta o dovolené, odstupném apod.).
Jako zaměstnanec máte povinnost počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové škodě, nemajetkové újmě ani k bezdůvodnému obohacení.
Pokud způsobíte škodu, což se stalo i ve Vašem případě (v tomto případě je nerozhodné, zda máte podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti, ta se totiž vztahuje na jiné případy), může zaměstnavatel po Vás požadovat náhradu takové škody.
Výše náhrady škody se liší podle toho, zda byla škoda způsobena úmyslně (zde je odpovědnost v plném rozsahu, tj. zaměstnavatel po Vás může požadovat úhradu celé škody bez ohledu na její výši), či došlo ke vzniku škody z nedbalosti zaměstnance (pravděpodobně Váš případ), zde je náhrada až do výše čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.
Speciální ustanovení umožňující v některých případech zrušit smlouvu uzavřenou na dálku, se použijí pouze v případě, že smlouvu uzavřel spotřebitel (člověk) – typicky pokud pro svou potřebu nakupujete zboží na internetu.
Jiné možnosti zrušení smlouvy mohou vyplývat ze samotné smlouvy, doporučuji tedy důkladně prostudovat VOP, za jakých podmínek a kdy lze smlouvu zrušit/vypovědět.