Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

23.4.2019 došlo vlivem větru k poškození haly společnosti, u které se vlivem větru uvolnila stěna plachtové haly, která poškodila zaparkované vozidlo. Vozidlo bylo zaparkované na vyhrazeném parkovišti mého zaměstnavatele. Kontaktovala jsem tedy majitele areálu od kterého máme parkoviště pronajaté a dále také firmu, která sídlí v plachtové hale. Firma sídlící v hale je ale pouze v nájmu takže byl ještě kontaktován majitel objektu.


Škoda byla řešena s majitelem objektu přes jeho pojistku, kde mi byla škoda zamítnuta po 3 měsících od nahlášení z důvodu tzv "vyšší moci / živelné události" - foukal silný vítr. Ráda bych se odvolala protože se domnívám, že majetek společnosti i jednotlivce by měl být zabezpečen tak, aby mu vítr neublížil (hala stojící vedle obstála bez problémů). Při komunikaci s panem majitelem haly nám řekl (ale bohužel pro to nemám žádný důkaz - kromě přítomnosti kolegy, kterému auto také hala poničila), že byla z haly odcizena závlačka a kvůli tomu se stěna uvolnila. Opravdu už nemám žádnou možnost se brátit a musím se spokojit s vyjádřením pojištovny tedy vyšší moc? Děkuji za Vaši odpověď, Finková.

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
v daném případě za škodu odpovídá majitel objektu a odpovídá zejména za stav objektu. Pokud bylo odcizeno nějaké zařízení, které způsobilo uvolnění plachty, tím spíše majitel odpovídá, protože měl zajistit plachtu tak, aby nezpůsobila škody. Vám ale nezbývá, než se odškodnění domáhat přímo na majiteli objektu, to jakou pojistnou smlouvu má s pojišťovnou uzavřenu, Vám může být prakticky jedno. Vám byla způsobena škoda, navíc díky pochybení majitele, takže bych se obrátila na soud. Doporučuji ale před zahájením soudního řízení se obrátit pro jistotu na advokáta, jejichž seznam najdete na www.advokatikomora.cz, s nímž proberete konkrétní detaily případu a zvážíte, zda do žaloby jít či nikoliv.