Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako farmaceutický reprezentant a mou náplní práce je také účastnit se kongresů. Na kongresy v ČR jezdím služebním vozidlem a vozím na kongresy i z kongresů zpět klienty - lékaře. Chci se zeptat, jak je to přesně s cestovními příkazy k těmto cestám.

A zejména jaký dopad má to, že v cestovním příkazu mám nebo nemám uvedeno jméno přepravovaného lékaře, zejména v případě dopravní nehody (zaviněné či nezaviněné řidičem - mnou)? Děkuji. Helga

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vysílá. Jestliže je součástí těchto pokynů také doprava lékařů na kongres, pak je taková činnost součástí plnění pracovních povinností (za předpokladu, že je taková činnost pro danou pracovní pozici obvyklá). Jestliže je tato činnost vykonávaná v tomto rámci, odpovídá zaměstnavatel i za škodu vzniklou jak zaměstnanci, tak osobám přepravovaným v rámci plnění pracovních úkolů.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Služební cesta - musí být všichni lidé v autě zapsaní v cesťáku, cestovním výkaze?
  • Kdo odpovídá za škodu způsobenou při autonehodě přepravované osobě v rámci pracovní cesty (řízení automobilu zaměstnancem firmy)