Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V srpnu 2016 mi byla zjištěna nemoc z povolání - syndrom karpálního tunelu na obou horních končetinách. V listopadu 2016 operace 1. ruky. V lednu 2017 mi byly uznány body za ztížení společenského uplatnění a bolestné za obě ruce. S levou rukou jsem šla na operaci až v říjnu 2017. Od operace pravé ruky mám navíc problém se skákavým palcem, který se už nezlepší.

Mám nárok na další odškodnění? Je nějaká bodová hranice pro odškodnění? A prosím o informaci, zda je stejné odškodnění za operační protokol u těžkého i u středního poškození. Jak je možné, že jsem byla odškodněna už po 4 měsících od zjištění nemoci z povolání? A ještě se chci zeptat, zda je nějaký předpis, který stanovuje zaměstnavateli posílat zaměstnance, kteří pracují ve 3. zátěžové skupině ve výrobě na preventivní vyšetření EMG. Mě neposlali ani jednou během 10 let v zaměstnání. Nyní jsem ve výpovědní lhůtě. Děkuji, Laura.

ODPOVĚĎ:
Odškodnění za pracovní úraz lze provést až ve chvíli, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu poškozeného zaměstnance. Tímto okamžikem není v žádném případě vznik úrazu, ale nemusí jím být ani skončení pracovní neschopnosti. Především u ztížení společenského uplatnění může v některých případech činit určení okamžiku ustálení zdravotního stavu potíže, protože poškozený se může léčit v několika medicinských specializacích. Za okamžik ustálení zdravotního stavu se pak považuje okamžik ustálení zdravotního stavu v poslední medicinské specializaci, v níž se poškozený léčil. Tím je někdy možné počátek běhu promlčecí doby značně oddálit od samotné škodní události a domáhat se nároků na náhradu škody za ztížení společenského uplatnění i dlouho po vzniku pracovního úrazu.
Odškodnění již po 4 měsících, pokud nebylo podloženo ukončením léčby, bylo předčasné.
Škodu na bolestném i ztížení společenského uplatnění je možné uplatňovat opakovaně. V praxi to znamená, že při každé další léčbě, která je v příčinné souvislosti s poraněním, jenž zaměstnanec utrpěl při pracovním úrazu, je možné žádat bolestné. Stejně tak u ztížení společenského uplatnění má poškozený nárok na odškodnění při každém zhoršení zdravotního stavu, a to ve výši rozdílu mezi novým ohodnocením ztížení společenského uplatnění a ohodnocením původním.
Hranici bodového ohodnocení stanoví nařízení vlády č. 276/2015Sb. , o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odškodnění za karpální tunel způsobený prací, povoláním, zaměstnáním