Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Pracuji v kanceláři, která není dobře zvukově izolovaná. Moje kancelář se nachází nad kanceláří vedení. Slyším jak se vedení nepěkně až vulgárně vyjadřuje k podřízeným - i k mé osobě, slyším pomluvy, i to jak se dopředu rozhoduje o výběrových řízení na obsazení sl. míst. Myslím, že toto jednání je protiprávní. Mohu prolomit zásadu na ochranu os. a rozhovory nahrát, případně použít?

Kvůli tomuto jednání vedení odcházím ze služebního poměru dřív než jsem původně zamýšlela, bude to mít vliv na výši mého odchodného a výsluhového příspěvku. Nicméně pod stávajícím vedením nemohu dál fungovat. Nemohu dokázat, že mě vedení více kontroluje co se docházky týče, že mě místy až šikanuje. a dotaz, který souvisí. Mohu si do kanceláře nainstalovat kameru - bez vědomí vedení? Jsem v kanceláři sama, nejsem si jistá, zda mi tam nadřízení v době mé nepřítomnosti nevstupují. Moc děkuji za rady.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Nahrávání vedoucích:
Dle mého názoru byste si nahráváním svých vedoucích, popř. budoucím použitím těchto nahrávek mohla přivodit poměrně značné obtíže. Je nutné si uvědomit, že byste tímto způsobem sice přímo nezasáhla do jejich soukromé sféry (jelikož byste nahrávala jejich projev v zaměstnání), nic to však nemění na faktu, že by se v podstatě jednalo o nelegální odposlech.
Situace by mohla být odlišná tehdy, pokud byste měla povědomí například o páchání trestné činnosti apod. Sama skutečnost, že se dotyční vedoucí pracovníci vyjadřují o svých podřízených nevybíravým způsobem, však o páchání trestné činnosti zdaleka nesvědčí.
Dle mého názoru by byl Vámi zmiňovaný nelegální odposlech Vašich nadřízených tak citelným zásahem, že by mohl být vyvážen pouze opravdu velmi pádným důvodem pro takový postup (takový důvod však z Vašeho dotazu nevyplývá).
Pokud byste se stala obětí šikany ze strany svých nadřízených, dalo by se uvažovat například o nahrávání Vašich rozhovorů s těmito nadřízenými, tajný odposlech těchto nadřízených skrze nedostatečně odhlučněnou podlahu/strop mi však připadá jako příliš citelný zásah.
2/ Instalace kamery do kanceláře:
Učinění tohoto kroku by přicházelo v úvahu pouze tehdy, pokud by se Vám v kanceláři začaly například ztrácet Vaše osobní věci, pokud by bylo zřejmé, že Vám někdo úmyslně zasahuje do Vámi vedených složek, resp. že se Vám někdo snaží v kanceláři škodit (nic takového však z Vašeho dotazu nevyplývá).
Domněnka o tom, že do Vaší kanceláře možná – když nejste přítomna - vstupují Vaši nadřízení, však v žádném případě nepostačuje k instalaci kamery v této kanceláři. Je nutné si uvědomit, že předmětná kancelář není Vaším majetkem, nýbrž patří Vašemu zaměstnavateli. Pokud pak Vaši nadřízení zaměstnavatele zastupují, jsou zajisté oprávněni vstupovat do všech kanceláří, a to i v době nepřítomnosti zaměstnanců, kteří v těchto kancelářích pracují.


Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může zaměstnanec umístit kameru na pracovišti bez vědomí zaměstnavatele?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.