Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dostala jsem příležitost pracovat na dobu určitou (5,5 měsíce) na projektovém pracovním místě na ministerstvu vnitra pod zákoníkem práce. Bylo mi ale sděleno, že nesmím zastávat funkci jednatele. Tento zákaz se ale vztahuje jen na zaměstnance ve služebním poměru, což já nebudu. Mám pravdu?

ODPOVĚĎ:
I u zaměstnanců pracujících na základě zákoníku práce platí § 304 tohoto zákona, který říká, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Pro zaměstnance správních úřadů (včetně ministerstev) platí ještě navíc omezení, že zaměstnanci nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli vysláni zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost (§ 303 odst. 3 zákoníku práce).
Zákaz by se tedy vztahoval i na Vás.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.