Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych dotaz ohledně zákona 234/2014 (zákon o státní službě). Zda-li se tento zákon týká vojáků z povolání. V tomto zákoně je uvedeno, § 2, odst. 2, že se netýká zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky. Mám na mysli standardního vojáka z povolání, který není pod výše uvedenou složkou Gen. štábu.

Podotýkám, že voják z povolání = státní zaměstnanec, který je ve služebním poměru. Jsem si vědom, že vojáků z povolání se týká zákon 221/1999 Zákon o vojácích z povolání. Potřeboval bych vědět zdali jsou tyto zákony spolu provázány. Konkrétně v zákoně 234/2014 Hlava III § 43 je uvedeno, že státní zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkými, nesmějí být zařazeni ve službě tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční nebo účetní kontrole. V zákoně 221/1999 již toto není zmíněno. Platí tedy tato klauzule o vztazích na pracovišti i pro vojáky z povolání dle zákona 234/2014? a jak tedy nahlížet na tento zákon vs. vojáci z povolání. Předem děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Zákon o státní službě se netýká vojáků z povolání, na ně se vztahuje uvedený zákon č. 221/1999 Sb. Dá se to vyčíst z § 1 odst. 1 a § 3 zákona o státní službě, který se vztahuje jenom na správní úřady, což Armáda ČR není.
Zákon o vojácích z povolání ustanovení o tom, že blízké osoby nemají být ve vztahu podřízenosti/nadřízenosti, skutečně neobsahuje. Alespoň ne explicitně, ale zákon o vojácích z povolání v § 2 obsahuje obecnější antidiskriminační ustanovení, stejně tak se i na služební poměr vojáků z povolání vztahuje antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.), kde toto ustanovení také není. Ale dá se dovodit, že smyslem jak antidiskriminačního zákona, tak § 2 odst. 3 je zamezit diskriminaci nebo protekci. V tomto smyslu se pak opatření, aby "pod sebou" někdo neměl osobu blízkou, jeví jako celkem logická prevence, která se dost možná i prakticky uplatňuje. Nicméně to u vojáků z povolání jednoznačně vyloučeno není, ale jakékoli jednání v prospěch (i neprospěch) blízké osoby už je za hranou toho, co zákon dovoluje.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.