Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji ve školství, nastoupila jsem jako učitelka do provizorních prostor, protože se škola měla postavit do 2 let (nyní rok 2022). Po dvou letech jsme se stěhovali do nových prostor ve stejném městě, které po dalších 2 letech byly opět nedostačující.   Paní ředitelka našla školu v jiném městě, která nám pronajmula na 1 rok 2 místnosti pro 2 třídy prvňáčků.

Ostatní třídy tam zůstaly. Přemlouvala mne, abych učila v jedné první třídě. Nechtěla jsem kvůli delšímu dojíždění a stěhování.   Zajímá mě, zda bych měla vyplňovat nějaký cestovní doklad a zda mám nárok na proplacení benzínu, času, amortizace auta. Cestuji o 10 km (asi 10 min) déle na detašované pracoviště než na pracoviště, které mám ve smlouvě, kde je uvedený jen název města, není tam přesná adresa prvních provizorních, ani druhých provizor. prostor. Nějaký dodatek o detaš. pracovišti ke smlouvě nemám.   Druhý dotaz se týká placení obědů. Platila jsem (a kolegyně stále platí) 30 Kč (s dotací školy). Na detašovaném pracovišti jsem braná jako cizí strávník, tudíž platím plnou částku (cca 84 Kč). P. ředitelka sice dotuje obědy, ale jen do výše 49 Kč. Doplácím tedy o 19 Kč více než kolegyně. Neměla bych mít stejné podmínky jako kolegyně, které zůstaly v proviz. prostorách?   Děkuji za odpověď. Olga.

 

ODPOVĚĎ:
Z dotazu vyplývá, že práci z jiného místa již vykonáváte. Popsaná situace odpovídá přeložení podle § 43, což je změna pracovního poměru, která je možná pouze dohodou se zaměstnancem. Zaměstnavatel měl v takovém případě s Vámi podepsat písemný dodatek k pracovní smlouvě, jeho neuzavření však na platnosti přeložení nic nemění, protože jste začala práci vykonávat. Jedná se o tzv. faktickou změnu.
Tato situace zakládá nárok na náhradu cestovních výdajů, kdy by bylo nutné skutečně buď na každou jednotlivou cestu vyplňovat cestovní příkaz, nebo je také možné cestovní náhrady platit paušálně (což se jeví jako způsob, který by ve Vašem případě byl vhodnější - méně administrativně náročný, neboť Vaše práce se pravidelně opakuje).
Další dotaz, z Vašeho dotazu vyplývá, že na ono detašované pracoviště jezdíte autem. Děje se tak na příkaz zaměstnavatele, nebo s jeho souhlasem, nebo o tom zaměstnavatel neví? Od toho se odvíjí případné proplácení cestovních výdajů (§ 157 a násl. zákoníku práce).
Pokud jde o doplácení obědů, i v tomto případě je nutné dodržovat § 16 zákoníku práce, podle něhož jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci.
Nicméně je možné, že by Vám místo doplácení obědů tímto způsobem náleželo stravné při pracovní cestě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.