Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracoval jsem do 31.12.2019 ve firmě (říkejme A) jako zaměstnanec - Technik a správce IT. Od 1.1.2020 jsem ve zkušební době u jiné firmy v jiném městě. Jelikož mi ale nevyhovuje přemýšlím o podnikání stále v oboru IT. Jak jsem se dozvěděl, firma, ze které jsem odešel (A), po mém odchodu rozpustila oddělení IT techniků a všechny zákazníky - jejich správu přeprodala jiné firmě (B).

Ve smlouvě byl dodatek, že k zákazníkům dodají i technika, který zákazníky zná a bude je spravovat a zaučovat zaměstnance firmy B. Tento technik bude pro firmu B pracovat dobu určitou a to přesně tři měsíce. To znamená, že mu 31. březnem končí pracovní smlouva s firmou B a s A již ukončenou má k 31. prosinci 2019. Protože bych rád podnikal v oboru kterému rozumím, oslovil jsem bývalé zákazníky o které jsem se staral jako zaměstnanec ve firmě A, pokud by měli zájem o mé služby, aby mě kontaktovali. A protože se mi jich ozvalo vícero, přemýšlel jsem, že bych jako partnera nebo zaměstnance přibral onoho technika, který byl "přeprodán" firmě B. Ale ten našel že má v nové smlouvě tento bod: Nesmí bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele vykonávat vedle svého zaměstnání, jako samostatně výdělečná osoba nepojalo zaměstnanec pro jiného zaměstnavatele, výdělečnou činnost která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo shodná s jeho současnou pracovní činností a to ani po dobu 12 měsíců po končení pracovního poměru. Můj dotaz se týká tohoto dodatku. Jednak samozřejmě, jestli může takový bod vůbec platit, když je tak omezující. A pokud ano, jestli ho lze obejit třeba změnou pracovní činnosti z původního Technika IT třeba na administrátora infrastruktury? Vím, že na právo selský rozum aplikovat nelze, ale pro běžného člověka to zní, že pokud jeho aktuální zaměstnavatel nedá souhlas (což nedá, protože jsou na ostří nože a oba jsou nespokojeni - jak zaměstnanec tak zaměstnavatel), tak nebude po dobu jednoho roku mít možnost pracovat v oboru. Děkuji za odpověď. Adolf.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 304 odst. 1 zákoníku práce obecně platí, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Podle § 310 zákoníku práce byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konkurenční doložky závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti.
Do 31. března by tedy bylo možné pracovat jen se souhlasem zaměstnavatele.
Od 1.4. platí, že není-li v konkurenční doložce stanovena kompenzace a tato kompenzace vyplácena, je podle judikatury tato doložka neplatná.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.