Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji na pozici řidičky autobusu MHD a nyní jsem v dočasné pracovní neschonosti DPN. Důvodem bylo psychické zhroucení se a zánět šlachy na noze. Lékařka mi doporučuje změnu zaměstnání z důvodu psychické zátěže (jsem samoživitelka, onemocněli mi rodiče, kteří se synem pomáhali a teror ze strany bývalého partnera).

Nyní mám možnost klidnější práce v recepci, ale při výpovědi po mě chce zaměstnavatel uhradit poměrnou část za zaplacení řidičského průkazu skupiny D a profesního průkazu, což činí cca 40.000 Kč. Opravdu musím tuto sumu platit, když nemohu za to, že již nejsem schopna funkci řidičky zastat? Popravdě se i já sama bojím, abych neohrozila bezpečnost lidí. Mnohokrát děkuji za odpověď. Alena

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď je závislá na Vaší smlouvě a dalších dokumentech, které jste podepsala při nástupu a na vnitřních přepisech.
Pokud v nich není stanoveno nic, co by upravovalo takovou situaci, nelze podle mého názoru spravedlivě požadovat po zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr, protože podle lékařského posudku ztratil schopnost práci vykonávat, aby zaplatil poměrnou část nákladů na získání kvalifikace.
Podle § 235 odst. 3 písm. c) zákoníku práce i v případě, kdy je uzavřena kvalifikační dohoda, povinnost zaměstnance k úhradě nákladů nevzniká, jestliže zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci.