Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci podat výpověď a podnikat ve shodné podnikatelské činnosti. V pracovní smlouvě z roku 2001 je v článku práva a povinnosti zaměstnance věta: Zaměstnanec se dále zavazuje, že v době trvání pracovního poměru a jednoho kalendářního roku po jeho ukončení nebude vlastním jménem nebo na vlastní účet provádět podnikatelskou činnost, která je shodná s podnikatelskou činností zaměstnavatele.

Podepsal jsem takovou smlouvu před téměř 20 lety aniž bych tušil, že bych někdy v oboru chtěl a mohl podnikat. Teď mi tato věta připadá nehorázná a protiprávní. Může na mě zaměstnavatel uplatnit nějaké sankce? Děkuji za odpověď. Hynek.

 

ODPOVĚĎ:
I podle starého zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), bylo možné konkurenční doložku platně sjednat pouze za okolností, že zaměstnavatel se v dohodě zaváže, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období.
Z judikatury vyplývá, že není-li v doložce sjednána dostatečná náhrada (chybí nebo je sjednána v nižší výši, než požaduje zákon), je tato dožka neplatná. Zaměstnavatel by proto neměl uspět s žádnou žalobou na náhradu škody. Smluvní pokuta také podle dotazu sjednána není.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.