Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem nyní na rodičovské dovolené (RD) a 03/2020 mi RD končí. Mám však nyní možnost přivydělku u jiného zaměstnavatele, byť na stejné pozici. Jsem lékařka, přivydělek by byl pouze v jiném klinickem oboru. Je nutno svého nynějšího zaměstnavatele informovat o tomto přívýdělku?

Která smlouva bude pro mě nejvýhodnější? Budu mít cca 48 hod. /měsíc, 15.000 Kč/měs. Pokud normální pracovní smlouva, byť na zkrácený úvazek, nebude to dělat pri případne další navazujici mateřské neplechu? Z ceho by se pocitala? Z HPP, kde jsem zaměstnána nyni nebo by tam hrál roli i částečný uvazek v průběhu RD?
Děkuji, Marta

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 304 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
Ve Vašem případě se stále jedná o práci lékaře, byť v jiném klinickém oboru, je proto dle mého názoru nezbytné získat souhlas dosavadního zaměstnavatele.
Pokud budete během rodičovské dovolené vykonávala další výdělečnou činnost s jiným zaměstnavatelem, ze které budete účastna nemocenského pojištění, bude záležet, zda budete z této jiné činnosti splňovat potřebnou dobu účasti na pojištění po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství splníte jak u hlavního zaměstnání, tak i u jiné činnosti, bude Vám náležet dávka z obou zaměstnání. Budete-li přitom na tuto další PPM nastupovat do 4 let věku předchozího dítěte, je zaručeno, že tato další PPM nebude nižší než Vaše předchozí PPM. Dle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se totiž za denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje DVZ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než DVZ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.