Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před nedávném jsem začala spolupracovat se českou pojišťovnou. Práce je na živnostenský list. Chtěla bych se ubezpečit, jestli povaha práce je tzv. švarcsystém. Nerada bych se dostala do problémů. Spolupráce je na základě _Smlouva o obchodním zastoupení a o pomoci při správě. Bylo mi přiděleno místo na v kanceláři a určena částka "nájmu".

Nájem má být řešen tak, že mi budou u přidělených kontaktů kmene "majitelky" obchodního místa odebírat 50% provize do výše 8,5 tisíce. Pak mi budou přiděleny další kontakty, které budu spravovat a "vydělávat" si na svůj příjem. Zároveň je tam nastaven systém tzv. zaručených odměn, v případě splnění nastavené produkce. Nenapadlo mě bohužel dopředu nad tím způsobem spolupráce přemýšlet, řešila jsem produktové školení, a tohle jsem odsunula na vedlejší kolej. Děkuji, Andrea

ODPOVĚĎ:
Základním definičním znakem závislé práce, který ji odlišuje od občanskoprávních a obchodněprávních vztahů, je skutečnost, že tato práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi smluvními stranami. Zaměstnanec je především povinen vykonávat práci osobně a nemůže se nechat při výkonu práce zastupovat, plnit povinnosti ze smlouvy nemůže za zaměstnance třetí subjekt. Pracovní vztah rovněž zakládá závazek loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatel má naproti tomu zejména povinnost chránit zdraví zaměstnance a jeho bezpečnost při práci. Závislá práce je vždy vykonávána jménem zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu za práci v pracovní době nebo jinak dohodnuté nebo stanovené době na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Podstatným kritériem pro rozlišení pracovněprávního vztahu od občanskoprávního či obchodněprávního je také smluvní vůle stran, tj. zda chtěly svůj vzájemný vztah upravovat jako závislou práci (tj. pracovněprávní vztah), nebo naopak chtěly vůči sobě zůstat ve vztahu nezávislém (tj. občanskoprávním či obchodněprávním).
Pojišťovací činnost je možné vykonávat též formou zprostředkovatelské činnosti podle zákona č. 170/2018 Sb. , o distribuci pojištění a zajištění, podle kterého ji může provozovat fyzická osoba, též jakožto pojišťovací zprostředkovatel. V takovém případě se nejedná o tzv. nelegální zaměstnávání.