Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nesvéprávnost syna: můj syn je dlouhodobě drogově závislý, dělá dluhy, které za něho splácíme, abychom se vyhnuli exekucím. Díky jeho psychickému stavu je v ID 2. stupně. Jeho psychiatrička mi doporučila částečné zbavení svéprávnosti na:
1. nakládání s penězi

2. rozhodování o jeho nedobrovolné léčbě
Co z toho vyplývá?
- Dozvěděla jsem se, že dluhy i přesto, že vzniknou v době nesvéprávnosti stejně musí nesvéprávný nakonec zaplatit. Je to pravda? Vždyť to postrádá smysl?
- Jak se proti dluhům nesvéprávného syna tedy ochránit?
- Jak formulovat návrh proti dluhům, který chci podat?
- Vztahuje se na to i podepisování smluv?
- Může se oženit?
- Ztratí nesvéprávností řidičský průkaz?
- Může syn normálně pracovat?
- Musí o tom vědět i zaměstnavatel?
- Může podepisovat pracovní smlouvy bez přítomnosti opatrovníka?
- Jak je pak řešena výplata mzdy?
- Jak se dá zjistit, že je nesvéprávný, když už to není v OP?
- Vznikne tímto automaticky nárok na 3. stupeň invalidity?
- Když podám návrh můžu ho i zastavit? Hrozí mi z toho postih?
Chci se stát jeho opatrovnicí, ale nechci ho poškodit tak, aby si na něj lidi ukazovali prstem a on mě to vyčítal. Je to pro mě moc citlivá záležitost. Moc děkuji za všechny informace a rady. Zdena

ODPOVĚĎ:
Nový občanský zákoník již neumožňuje někoho zcela zbavit svéprávnosti, ale pouze mu svéprávnost omezit na určité časové období. Při soudním řízení o omezení svéprávnosti musí soud detailně zkoumat rozsah neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti a musí se snažit zjistit názor člověka, o jehož svéprávnosti rozhoduje. Rozsah omezení svéprávnosti by měl být jen tak velký, aby pokrýval pouze oblast, ve které člověk není schopen právně jednat. Doba, na kterou lze svéprávnost omezit, činí max. 3 roky, poté je nutné opět zkoumat, zda důvody omezení svéprávnosti trvají a v takovém případě lze prodloužit zase o 3 roky.
Nový občanský zákoník ale umožňuje využít i instituty bez omezení svéprávnosti - tzv. opatrovnictví bez omezení svéprávnosti, nápomoc při rozhodování nebo zastoupení členem domácnosti. Dle mého názoru by ve Vašem případě bylo výhodnější tyto instituty využít místo omezení svéprávnosti.
Nyní k vašim dotazům:
1. ano, pokud člověk omezený ve svéprávnosti svým jednáním způsobí dluhy, musí je i tak uhradit
2. pokud bude syn jednat tajně tak, že dluhy způsobí, nijak jej neochráníte
3. ke všem dalším dotazům - pokud soud v rozsudku nevymezí, že by tyto kroky nemohl činit, tak je činit může i jako osoba omezená ve svéprávnosti
4. výplata mzdy by byla poukazována na účet, se kterým disponuje pouze opatrovník.
5. třetí osoba to bohužel nijak nezjistí, že se jedná o osobu omezenou ve svéprávnosti.
6. nárok na 3. stupeň invalidity automaticky nevzniká
7. Po podání návrhu můžete návrh vzít zpět, nicméně se jedná o řízení, které soud může vést i z úřední povinnosti a pokud vše nasvědčuje tomu, že jsou důvody pro omezení dány, Vaše zpětvzetí nebude reflektováno a soud bude pokračovat i bez tohoto návrhu. Náklady v tomto řízení hradí stát, pouze pokud by se prokázalo, že navrhovatel podal návrh zjevně bezdůvodně (až šikanózně), soud rozhodne, že náklady hradí navrhovatel.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.