Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Do jaké lhůty má zaměsnavatel (v mém případě již bývalý zaměstnavatel) správně zaslat na ČSSZ V. díl DPN - Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti? Potřebuji od ČSSZ potvrzení o výplatě dávky nemocenského pojištění pro potřeby VZP, jelikož jsem momentálně nezaměstnaná a má DPN je již ukončena.

Bývalému zaměstnavateli jsem zaslala V. díl DPN, dle dodejky ho již převzal, ale s odesláním na ČSSZ si dává na čas. Na ČSSZ mi řekli, že musí vyčkat, až jim zamětnavatel V. díl DPN pošle. Prosím, existuje zákonná lhůta, do kdy má zaměstnavatel doklad (V. díl o ukončení DPN) zaslat na ČSSZ, a jak se případně tohoto mohu domáhat? Velice děkuji!

ODPOVĚĎ:
Dle § 97 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, v platném znění platí, že: „ Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení; okresní správě sociálního zabezpečení je povinen neprodleně oznamovat též všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu těchto dávek. “
Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti je skutečnost, resp. podklad, který má vliv na výplatu dávek nemocenského pojištění, zaměstnavatel by měl tedy předávat tyto podklady neprodleně, jak vyplývá z dikce zákona. Doporučení od České správy sociálního zabezpečení je cca 1 týdně, což je ale skutečně doporučující. Doporučila bych Vám obrátit se na zaměstnavatele s dotazem, zda tak již učinil, případně zmínit jeho zákonnou povinnost.
Dle § 136 odst. 1 písm. i) výše uvedeného zákona se právnická osoba jako zaměstnavatel dopustí správního deliktu, pokud nesplní výše uvedenou povinnost. Může mu být udělena pokuta až 50.000,-Kč. Je možné se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení.