Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zaměstnavatel mi dal výpověď, ve které napsal, že je důvodem je "opakované, soustavné porušování pracovní kázně méně závažným způsobem." Nebyl jsem si jistý čím jsem kázeň porušil a proto jsem se na to dotázal. Bylo mi řečeno, že proto, že jsem 3x přišel pozdě do práce. Omluvil jsem se vždy za pozdní příchod a vždy jsem si zameškanou dobu napracoval. Mé důvody pokaždé zavinila závažná neovlivnitelná překážka (např. zpoždění vlaku, sněhové jazyky ad.). Radek


ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že neplatné je takové rozvázání pracovního poměru, kdy nebyly dodrženy zákonem stanovené náležitosti. Neplatná by byla např. výpověď zaměstnavatele, kdbyby nedodržel písemnou formu, nerespektoval ochrannnou dobu nebo uvedl odůvodnění, které podle zákona neobstojí.

K Vašemu případu: k řádnému odůvodnění výpovědi nestačí jen citace příslušného ustanovení zákona. Výpovědní důvod musí být vymezen skutkově. Zaměstnavatel je povinen uvést skutečnosti, na jejichž podkladě usoudil, že je dán zákonný důvod k výpovědi.

Jestliže tyto skutečnosti nejsou uvedeny, zaměstnanec se proti takové výpovědi nemůže bránit, protože neví, jaké důvody má případně vyvracet.

Tato výpověď je neodůvodněná a proto neplatná. Zaměstnavatel v tomto případě porušil ještě další ustanovení zákoníku práce: Pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně lze totiž dát zaměstnanci výpověď jen když byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Najděte si advokáta a věc řeště soudně podáním žaloby na neplatnost ukončení pracovního poměru.

(Zákoník práce §44, §46, §61)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem