Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Ve svém zaměstnání uzavírám smlouvy klientů naší firmy s firmou. U jedné klientky jsem sepsala smlouvu, ale protože jsem ji upozornila na některé nevýhody, které ze smlouvy mohou vyplývat, klientka nato žádala o úpravu smlouvy. Když se jí můj zaměstnavatel zeptal, proč chce smlouvu, se kterou předtím souhlasila upravit, ona řekla, že se dozvěděla ode mne o nevýhodách. Nato mi majitel firmy řekl, že mi dá výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně. Může to udělat? Kamila

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce (§53) nedefinuje přesně pojem zvlášť hrubé porušení pracovní kázně, ale k takovým činům patří obzvláště závažné provinění a to např. fyzické napadení klienta, spolupracovníka, nadřízeného, podnapilost v době pracovního procesu, neomluvená absence, neuposlechnutí příkazu nadřízeného s velkými následky pro zaměstnavatele, činnost, která je v rozporu s právními předpisy a kde je ohrožen zaměstnavatel - jako třeba krádež na pracovišti apod.

Obecně se dá říci, že uzavření smlouvy, která je částečně nevýhodná pro firmu, ve které pracujete nesplňuje podmínky pro to, aby bylo takové jednání označeno jako hrubé porušení pracovní kázně.

Podle §69 v případě, že Vám zaměstnavatel dá výpověď a Vy s tím nesouhlasíte, toto mu musíte neprodleně písemně sdělit a on má povinnost Vás dále zaměstnávat a vyplácet Vám plat (§69 odst. 1).

V opačném případě (kdybyste nevyjádřila nesouhlas) by bylo považováno (dle §69 odst. 2), že jste ukončili pracovní poměr dohodou.

Pokud bude i nadále zaměstnavatel vyhrožovat a skutečně Vám dá tuto výpověď, trvejte na tom, že musí do výpovědi přesně napsat důvod, proč výpověď dostáváte. Je to důležité pro event. další jednání např. u soudu.

Soudní žalobu o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru musíte podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit (neplatným) okamžitým zrušením (§ 72 zákoníku práce).

Jestliže budou problémy nadále trvat, obraťte se dle situace na inspektorát práce, právníka nebo soud.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem