Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Od 11/2021 jsem nastoupil do nového zaměstnání, smlouva na dobu neurčitou. 11/2022 jsem ze zdravotních důvodů nastoupil do pracovní neschopnosti. Na jaře 2023 zaměstnavatel vyhodnotil, že mne nepotřebuje a uzavřeli jsme během trvání mojí neschopnosti dohodu o ukončení PP k 30.6.2023. Tato mj. říká, že mi bude proplacena veškerá nevyčerpaná řádná dovolená.

Tu předem personální/mzdové odd. vyčíslilo na cca 116 hodin ŘD a můj nadřízený mě o této skutečnosti ústně informoval (měl jsem 58 hod. řádné dovolené z 2022 a dalších 58 hodin měl tedy být nárok na ŘD z roku 2023).   Nyní, po ukončení PP dohodou, došlo k vypořádání a z výplatnice je zřejmé, že byla proplacena ŘD pouze z roku 2022! Informace od zaměstnavatele z tohoto týdne zní, že musí prověřit, zda mám na proplacení letošní (2023) ŘD vůbec nárok, event. v jakém počtu, když jsem letos (2023) neodpracoval ani hodinu, a že byly v tomto směru v roce 2021 nějaké změny v příslušné legislativě atd. atp.   Můžete mi prosím sdělit, jak to doopravdy je a na co mám či nemám ohledně proplacení ŘD nárok. Pakliže se najednou ukáže, že na ŘD 2023 nemám žádný nárok, což je v rozporu s ústní informací a dohodou s mým nadřízeným, jak mohu co nejlépe postupovat, abych nepřišel o cca 50% celkové avizované částky za ŘD - tj. několik desítek tisíc Kč... Předem moc děkuji za Váš čas a zdravím, Norbert.

 

ODPOVĚĎ:
Výpočet nároku na dovolenou upravuje § 216 zákoníku práce, který ve vztahu k nároku na dovolenou během pracovní neschopnosti říká, že se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby. Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.
Pokud jste tedy v letošním roce neodpracoval potřebnou dobu, nárok na dovolenou nevzniká a jejího proplacení se nelze domáhat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.