Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Můj syn měl pracovní úraz a pobírá rentu. Po ukončení pracovního poměru nastoupil na hlavní pracovní poměr HPP se zkráceným úvazkem na dobu neurčitou. Zaměstnavatel mu nyní řekl, aby nechodil do práce a přišel jen až ho bude potřebovat. A aby si vzal neplacené volno, aby ho nemusel platit. Jak by to potom bylo s rentou?

Přitom má nevyčerpanou starou dovolenou. Když dá výpověď, tak ztratí rentu. Také bychom potřebovali vědět, jak by to bylo při výpovědi od zaměstnavatele. Děkuji Svatava.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě je nutné uvést, že čerpání neplaceného volna nelze zaměstnanci nařídit, lze se na něm pouze dohodnout. Pokud zaměstnanec nesouhlasí a zaměstnavatel není schopen mu přidělovat práci podle pracovní smlouvy, jedná se o překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy.
Když poškozený zaměstnanec pobíral náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a poté zaměstnání, které pro něj jinak bylo vhodné z hlediska jeho schopností, kvalifikace a zdravotního stavu, přestal vykonávat a stal se uchazečem o zaměstnání, nemůže mu být uhrazena újma spočívající v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemůže mít po zjištění nemoci z povolání nebo pracovním úrazu příjem v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru. Této konstrukci se říká „stop výdělek“ – je to výdělek zjištěný k prvnímu dni po skončení pracovního poměru a ten je pak v rentě zohledňován po celou dobu nepřetržité evidence na ÚP. Smyslem této fikce v ustanovení § 271b odst. 3 zákoníku práce je zabránit, aby poškozený zaměstnanec nezneužíval svého postavení a nepožadoval od zaměstnavatele formou náhrady za ztrátu na výdělku i tu část ztráty na výdělku, která mu vznikla v důsledku toho, že nemá momentálně práci stejně hodnocenou jako v původním zaměstnání, ve kterém neukončil pracovní poměr v příčinné souvislosti se zhoršením svého zdravotního stavu po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Pokud je stop výdělek nižší než platná minimální mzda, používá se při výpočtu náhrady tato minimální mzda. Stop výdělek podléhá valorizaci podle nařízení vlády.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.