Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel pracuje v jedné společnosti od října 2021. Po skončení zkušební doby 3 měsíce tedy 31.12.2021 mu byla nabídnuta smlouva na dobu určitou (nebo vyhazov) do 31.3.2022 a po skončení mu nyní běží další prodloužení do 30.9.2022. Muž dal výpověď, kdy mu pracovní poměr konci 31.7.2022. V práci mu tvrdí, že má nárok pouze na 1 den dovolené. Je toto možné, když v práci pracuje již 9 měsíců? Dle smlouvy nárok 25 dní. Děkuji. Hezký zbytek dne.

ODPOVĚĎ:
Dovolená se stanovuje za kalendářní rok. Podle § 213 zákoníku práce, pokud zaměstnanec za dobu nepřetržitého trvání pracovního poměru (pokud po skončení jedné smlouvy bezprostředně navazovala další smlouva) konal pro zaměstnavatele práci po dobu 52 týdnů, přísluší mu dovolená za kalendářní rok. Takže nárok na 25 dní dovolené by měl Váš manžel za podmínky, že v daném kalendářním roce bude pro zaměstnavatele vykonávat práci po dobu 52 týdnů (dovolená a do určíte míry nemocnost se považují za výkon práce). Podle znění Vašeho dotazu Váš manžel nesplňuje nárok na dovolenou za kalendářní rok (25 dní), protože u konkrétní společnosti nebude pracovat po dobu celého kalendářního roku, tak má pouze nárok na poměrnou část dovolené. Na poměrnou část dovolené má nárok, pokud v daném kalendářním roce vykonával pro zaměstnavatele práci alespoň po dobu 4 týdnů, potom za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu má v daném roce nárok na 1/52 roční dovolené. Teď také záleží na tom, zda byl Váš manžel třeba nějakou dobu na neschopence, protože dočasná pracovní neschopnost se považuje za výkon práce až do 20ti násobku stanovené týdenní pracovní doby, poku zaměstnanec v daném kalendářním roce mimo tuto nechopnost vykonával prácí alespoň v rozsahu 12ti násobku stanovené týdenní pracovní doby. Například, pokud by byl manžel v roce 2021 třeba 2 týdny nemocný, tak by už nesplňoval tuto podmínku a pracovní neschopnost by se nepočítala do pracovní doby, protože by mimo nemoc neodpracoval 12 týdnů, potom by za dobu nemoci neměl náro na dovolenou. Teoreticky by měl mít Váš manžel v roce 2021 nárok na dovolenou cca 6 dní a v roce 2022 teoreticky 14 dní. Ovšem záleží na mnoha okolnostech uvedených výše, tedy případná pracovní neschopnost, zda byl pracovní poměr nepřetržitý, jestli neměl zameškanou neomluvenou směnu, atd.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.