Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Manžel je po operaci paty, má za sebou 15 měsíční léčbu, zůstává mu v noze destička a šrouby. Následky: nedřepne si, noha po námaze natéká, má začínající osteoporózu. Může si bolestné vyřídit přes znalce? Proplatí to pojišťovna?   Chodil 3 měsíce o berlích, nesměl došlapovat, starala jsem se o něj já. Má nárok zažádat i o ošetřovné?

Začalo ho bolet rameno, i to je následek úrazu z opírání o berle, měsíc po úraze mu skončila smlouva na dobu určitou, bohužel kvůli úrazu neprodloužena. I tak byl dokrýván do 100 procent. Má nárok na rentu po PN? Půjde na ÚP, kvůli zdravotnímu stavu. Má při uplatnění bolestného i nárok na ztížení společenského uplatnění? Bude žádat o invalidní důchod, avšak nevím zda bude mít nárok. Děkuji za odpověď. Simona.

 

ODPOVĚĎ:
K jednotlivým sociálním dávkám a finančním kompenzacím, na které by mohl mít Váš manžel nárok:
Invalidní důchod - Pro nárok na invalidní důchod je zapotřebí, aby Váš manžel splnil dvě základní podmínky - aby jeho pracovní schopnost klesla nejméně o 35% (spodní hranice pro přiznání invalidního důchodu 1. stupně, pokles pracovní neschopnosti stanovují posudkoví lékaři ČSSZ) a aby získal potřebnou dobu sociálního (důchodového) pojištění. Pro nárok na invalidní důchod je zapotřebí získat pět let pojištění během posledních deseti let nebo deset let pojištění během posledních dvaceti let před vznikem invalidity. Žádost o invalidní důchod je možné podat na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě bydliště Vašeho manžela.
Renta - Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (Vámi zmiňovaná renta) náleží poškozenému zaměstnanci tehdy, pokud kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání dosahuje nižšího výdělku. Náhrada se poskytuje ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Pokud bude Váš manžel nezaměstnaný, bude za jeho výdělek po pracovním úrazu považována minimální mzda. Nárok na rentu je zapotřebí uplatnit u bývalého zaměstnavatele Vašeho manžela.
Bolestné a ztížení společenského uplatnění - Obojí se hodnotí pomocí tzv. bodů, postup pro hodnocení vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Zatímco bolestné může dle charakteru zranění určit i ošetřující lékař, ztížení společenského uplatnění mže podle nového občanského zákoníku stanovit pouze znalec z oboru zdravotnictví. Pokud tedy chce Váš manžel požádat o obojí, jednoznačně doporučuji obrátit se na znalce. Je zapotřebí počítat s tím, že za znalecký posudek zaplatíte cca 5 000 Kč. Pojišťovna Vám náklady na znalecký posudek nejspíše dobrovolně neproplatí, ale pokud zdravotní pojišťovna nebude s výší bolestného a/nebo ztížení společenského uplatnění souhlasit, Váš manžel bude svůj nárok uplatňovat u soudu a soud rozhodne v jeho prospěch, zdravotní pojišťovna mu následně uhradí veškeré náklady řízení včetně nákladů na zpracování znaleckého posudku.
Dlouhodobé ošetřovné - Na dlouhodobé ošetřovné byste mohla mít nárok Vy, nikoliv Váš manžel. První podmínkou pro nárok na toto ošetřovné je, že jste zaměstnaná a že Vaše účast na nemocenském pojištění trvala alespoň 90 kalendářních dní během posledních čtyř měsíců před začátkem čerpání dávky. Současně také musí být u ošetřované osoby splněna podmínka hospitalizace, která trvala minimálně 4 po sobě jdoucích kalendářních dnů (počítá se i první a poslední den hospitalizace), a předpokladu, že zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu dalších alespoň 30 kalendářních dnů. Při splnění podmínek vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to v den propuštění z hospitalizace nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Žádost o dávku lze podat do 8 dnů po dni propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. V případě, že od ukončení hospitalizace uplynula delší doba, mohla byste čerpat ošetřovné nejdéle po dobu 9 kalendářních dní. Žádost o (dlouhodobé) ošetřovné můžete podat na okresní správě sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.