Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem zaměstnána jako soustružnice ve firmě s deseti zaměstnanci. Na svém pracovišti jsem sama, ostatní zaměstnanci jsou ve vzdálenosti víc jak 3 metry minimálně. Jako ochranné pomůcky při práci u nás platí ochrana sluchu a očí. Zaměstnavatel po nás požaduje nosit roušku i na svých pracovištích, přesto že jsme od sebe v dostatečných rozestupech.

Vyhrožuje nám odebráním prémií za neuposlechnutí jeho příkazu ohledně rousek. Ptám se tedy, zda na to má vůbec právo a zda si může vytvořit jakési nařízení, které budeme muset podepsat? Může toto udělat jenom proto, že má obrovský strach z koronaviru? Moc děkuji za odpověď. Jitka.

 

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a přijímat opatření, která mají za cíl předcházet rizikům. Tato rizika se v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 budou lišit v závislosti na velikosti a povaze provozu, ale i na místě pracoviště a četnosti výskytu tohoto onemocnění v dané oblasti. Zaměstnavatel se po vyhodnocení rizik může rozhodnout pro nutnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (roušek). Vždy se ale jedná o nejzazší prostředek prevence rizik.
Zaměstnavatel by měl své rozhodnutí činit na základě profesionálně zpracované dokumentace BOZP, jejíž součástí je seznam osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Zaměstnavatel je povinen o těchto bezpečnostních opatřeních srozumitelně informovat zaměstnance, a umožnit projednání těchto opatření se zaměstnanci, jejich zástupci pro oblast BOZP nebo odborovou organizací, pokud je zřízena. Současně musí být vypracován detailní systém upravující podmínky používání ochranných pomůcek (distribuce, skladování, odpad apod.)
Roušky jako ochranné pomůcky musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům bezplatně a jejich poskytování nesmí být nahrazeno finančním plněním. V žádném případě tedy nemůže zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat, aby si roušku opatřil sám.
Ochranné prostředky zároveň nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců a zaměstnavatel by ve vztahu k prováděné práci měl případně přijmout další opatření, která by eliminovala ztížené pracovní podmínky zaměstnanců způsobené nošením roušek, například zavedením pravidelných přestávek na oddech, při kterých bude možné roušku odložit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.