Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě situace Covid zavedl zaměstnavatel směrnici o nošení roušek na pracovišti. Stává se tímto nošení či nenošení roušky pracovně právní spor? Dostala jsem písemnou výtku poté, co mi majitelka komentovala příspěvek na fcb a pár lidí s ní nesouhlasilo. Samozřejmě to nepřizná. Výtku mi předávala s manželem mimochodem bez roušky.

Musí zajistit v tomto případě roušku zaměstnavatel? V příloze posílám text výtky. Je platná, když jsou v ní chyby? Například je špatně datum, kdy jsem do zaměstnání nastoupila. Dále v bodu 2 je špatně datum u směrnice 2/2020 - byla zavedena až 8/2020. A u bodu 6 je opět špatně datum - byla zavedena 9/2020. Děkuji za odpověď. Štěpánka.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o roušky, zaměstnavatel má povinnost podle § 103 a násl. zákoníku práce zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a přijímat opatření, která mají za cíl předcházet rizikům. Tato rizika se v souvislosti s šířením koronaviru liší v závislosti na velikosti a povaze provozu, ale i na místě pracoviště a četnosti výskytu tohoto onemocnění v dané oblasti. Na pracovištích, kde nelze zajistit bezpečnost jinými způsoby, např. dostatečným odstupem zaměstnanců či nařízením práce z domova, se zaměstnavatel po vyhodnocení rizik může rozhodnout pro nutnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (roušek).
Zaměstnavatel by měl své rozhodnutí činit na základě profesionálně zpracované dokumentace BOZP, jejíž součástí je seznam osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Zaměstnavatel je povinen o těchto bezpečnostních opatřeních srozumitelně informovat zaměstnance, a umožnit projednání těchto opatření se zaměstnanci, jejich zástupci pro oblast BOZP nebo odborovou organizací, pokud je zřízena. Současně musí být vypracován detailní systém upravující podmínky používání ochranných pomůcek (distribuce, skladování, odpad apod.)
Roušky jako ochranné pomůcky musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům bezplatně a jejich poskytování nesmí být nahrazeno finančním plněním. V žádném případě tedy nemůže zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat, aby si roušku opatřil sám.
Výtka je platná, i když obsahuje některé faktické chyby. Pokud nesouhlasíte s obsahem, je možné ji napadnout dopisem zaslaným prokazatelným způsobem zaměstnavateli. Na platnost výtky to sice nemá vliv, ale může se tento dopis stát důležitým důkazem při případném soudním sporu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.