Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V červenci 2019 jsem měl pracovní úraz s následnou pracovní neschopností. Po krátké výměně názorů s nadřízeným na mé přeřazení na jinou práci v jiném provozu, kde ze strany nadřízeného mimo jiné, padla i slova o tom, že se může stát, že mě na novém pracovišti může personální pracovník sdělit, že jsem již starý, a tudíž, že mě nepotřebují, jsem zkolaboval.

Následným pádem na zem jsem si způsobil zranění. Úraz byl ten den řádně zaznamenán v knize úrazů bez mé nepřítomnosti, protože mě odvezla záchranka. O dva dny později byl se mnou sepsán záznam o úrazu, kde jsem nahlásil i svá poranění a záznam úrazu jsem doplnil přílohou se svým vyjádřením ke vzniku úrazu. Od té doby jsem ke dnešnímu dni nedostal od zaměstnavatele žádnou informaci o řešení pracovního úrazu. O údajném neuznání pracovního úrazu jsem se dozvěděl 28.8.2019 od správy sociálního zabezpečení, přesto že jsem 27.8.2019 telefonicky hovořil s bezpečnostním technikem. Zajímalo by mě: 1.) zda sepsání záznamu o úraze je definitivní pro určení zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv, 2.) zda se musí provádět další zjišťování a vyšetřování příčin úrazu, 3.) pokud ano, měl bych nebo musím být přítomen tohoto šetření, když mi to zdravotní stav dovolí, 4.) kdo by měl být účastníkem takového vyšetřování (odbory, nadřízený, 5.) zda je zaměstnavatel povinen nějakou formou zaměstnanci sdělit průběh šetření a k jakému závěru došel 6.) zda nedošlo ze stany nadřízeného k diskriminaci mé osoby když mi naznačoval, že jsem starý. Přemysl.

 

ODPOVĚĎ:
O tom, zda úraz bude či nebude uznán za pracovní, rozhoduje zaměstnavatel. Máte proto pouze následující možnosti:
- se zaměstnavatelem se dohodnout - pokud Vás podpoří jiní zaměstnanci, kteří byli pádu přítomni, a potvrdí okolnosti svědčící o tom, že se jedná o pracovní úraz.
- obrátit se na advokáta a následně na soud.
Žádný právní předpis nestanoví přesný postup při vyšetřování pracovního úrazu a, jak už bylo uvedeno, rozhodující slovo má zaměstnavatel. Změnit jeho závěr pak může pouze soud.
Konstatování, že zaměstnanec bude propuštěn kvůli věku, je nepochybně diskriminační.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem