Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stal se mi pracovní úraz 4 dny před ukončením pracovní smlouvy, smlouva byla na dobu určitou stanovena datem. Neschopnost trvá. Pracovní smlouva skončila k datu i přes prac. úraz? Jak se dozvím, že úraz byl uznán jako pracovní? Kdo mi vyplatí nemocenskou za únor? Jaké mám nároky na odškodnění pokud mi skončila smlouva. Musím být již hlášena na úřadu práce? Děkuji, Ivana.

ODPOVĚĎ:
Pracovní poměr skutečně skončil uplynutím doby ke dni uvedenému ve smlouvě. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů dostává zaměstnanec "nemocenskou" ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele. Náhrada mzdy přísluší jen za dny, které měly být původně pracovními. V případě pracovního úrazu přísluší náhrada mzdy i za první 3 dny pracovní neschopnosti. Další dávky bude vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení, a to až do konce pracovní neschopnosti, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (standardně to bývá 380 dní od zahájení pracovní neschopnosti).
Pokud se jedná o pracovní úraz, měl tento úraz být hned od počátku zapsán do knihy úrazů a jako takový uznán zaměstnavatelem. Posudek lékaře nemá na hodnocení úrazu v tomto ohledu vliv. Doporučuji proto kontaktovat zaměstnavatele a věc s ním projednat.
Dokud trvá pracovní neschopnost, není možné přihlásit se na úřad práce.
Pokud bude úraz uznán jako pracovní, máte nárok na náhradu:
- Ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
- Ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
- Bolestné,
- Ztížení společenského uplatnění,
- Účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
- Náhradu věcné škody.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Úraz na konci pracovní smlouvy - prodloužení pracovního poměru a odkladu zaevidování mezi uchazeče ÚP?