Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše zaměstnankyně (invalidní důchodce), dostala výpověď dle §52 písm. e) k 31.1.2023. Výpověď podepsala 22.11.2022 a bylo ji následně nařízeno vyčerpání dovolené a pak nastaly překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnankyně 24.1.2023, onemocněla a nemoc ukončila 30.11.2023. Od 1.12.2023, ji byl přiznán předčasný starobní důchod.

Pracovní poměr, byl ukončen k 31.1.2023. Nemáme podepsané, že netrvá na prodloužení pracovního poměru, za dobu nemoci a nyní se tedy dožaduje prodloužení pracovního poměru o 8 kalendářních dnů, jelikož ji to ovlivní výši starobního důchodu. A nyní dotaz:
- má pobírání invalidního důchodu vliv na ochrannou dobu?
- v ochranné době po ukončení nemocenské, má zaměstnankyně nárok na placené překážky na straně zaměstnavatele?
Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce říká, že byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
Pracovní poměr tedy měl být prodloužen, nebo měl zaměstnance prohlásit. že na takovém prosloužení netrvá.
Nicméně v situaci, kdy již pracovní poměr dávno skončil, se podle mého názoru nelze prosloužení dovolávat, neboť již není co prodlužovat.
Pobírání invalidního důchodu, pokud pracovní poměr trvá, nemá vliv na ochrannou dobu.
Pokud by pracovní poměr trval, trvaly by i překážky na straně zaměstnavatele a zaměstnanci by vznikl nárok na náhradu mzdy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.