Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Jsem mzdová účetní Základní školy. Naši učitelé mají nárok na roční dovolenou v rozsahu 320 hodin. Jedna z učitelek otěhotněla a odešla na mateřskou dovolenou. Mateřskou dovolenou nastoupila 12. 6. 2022, konec MD 24. 12. 2022. Za rok 2022 měla paní nárok na celou dovolenou. V roce 2022 vyčerpala 32 hodin po skončení mateřské dovolené (27. 12. - 31. 12. 2022), do nového roku jí bylo převedeno 288 hodin.

V roce 2023 čerpala dovolenou po dobu 1. 1. 2023 - 31. 1. 2023, v rozsahu 176 hodin, a pak v době od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 (160 hodin), celkem 336 hodin, 2 hodiny zůstaly.   Můj program spočetl, že nárok na dovolenou v roce 2023 činil 50 hodin.   Je to tak v pořádku - nové předpisy o dovolené čtu dokola, ale ustanovení při čerpání v roce, kdy je pracovnice na rodičovské dovolené, jsem úplně nepochopila. Děkuji, Mahulena.

 

ODPOVĚĎ:
Nárok na dovolenou v délce 50 hodin v roce 2023 je podle mě spočítané správně. Problematika s rodičovskou dovolenou se týká § 216 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého se v případě nepřítomnosti v práci považuje pro účely výpočtu dovolené považuje tato zameškaná doba za výkon práce, pokud zameškaná doba v kaledářním roce nepřesahovala 20ti násobek stanovené týdenní pracovní doby a zároveň mimo tuto nepřítomnost zaměstnanec v daném kalendářním roce odpracoval alespoň 12ti násobek týdenní pracovní doby. Když to zjednoduším, tak pokud zaměstnanec v konkrétním roce odpracoval alespoň 12 týdnů, tak nepřítomnost v práci z důvodu nemoci (dočasná pracovní neschopnost), rodičovská dovolená, karanténa a jiné osobní překážky v práci se považuje za výkon práce, pokud nepřesahuje v konkrétním roce 20 týdnů. Když někdo celý rok pracoval a 19 týdnů byl nemocný, tak se mu nekrátí dovolená a podle výše uvedeného má nárok na dovolenou za celý rok, protože těch 19 týdnů nemoci se pro účely výpočtu dovolené považují za výkon práce, jakoby vůbec nemocný nebyl. Pokud tento zaměstnanec celý rok pracoval a byl nemocný třeba 21 týdnů, tak za výkon práce se u něj považuje pouze 20 týdnů nemoci. Pokud je uvedená zaměstnankyně, které už skončila mateřská dovolená (MD se považuje za výkon práce vždy) na rodičovské dovolené, tak doba rodičovské dovolené se počítá jako doba výkonu práce až v délce 20 týdnů rodičovské, pokud mimo ni v roce 2023 odpracovala alespoň 12 týdnů. Pokud v roce 2023 čerpala řádnou dovolenou celý leden a únor, tak v součtu nejde o 12 týdnů, ale pouze o 8,4 týdne, tudíž se jí nebude týkat ona výjimka 20ti týdnů, ale bude mít za rok 2023 nárok na dovolenou pouze za odpracovanou dobu, kterou se rozumí řádná dovolená. Zaměstnankyně bude mít za rok 2023 nárok na poměrnou část dovolené ve výši 1/52 výměry dovolené za každý odpracovaný týden (za každý celý násobek odpracované stanovené týdenní pracovní doby), v roce 2023 má tedy odpracováno z důvodu čerpáni dovolené celkem 8mi násobek stanovené týdenní pracovní doby, bude mít tedy nárok na 8/52 výměry dovolené, když je výměra dovolené 320 hodin, tak 8/52 x 320 = 49,23 hodin dovolené, protože se nárok na dovolenou zaokrouhluje na celé hodiny nahoru, tak za rok 2023 má zaměstnankyně nárok celkem na 50 hodin dovolené.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.