Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz spočívá v tom, jestli má restaurace právo odkazovat své hosty na placené záchody v budově, ve které se nachází. Poplatek za záchod není později restaurací uhrazen. Předem děkuji za odpověď. Oldřich.

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz nedává žádný právní předpis zcela konkrétní odpověď.
Je nicméně možné vycházet z § 44/5 a 6 vyhlášky o technických požadavcích na stavby, dle něhož platí, že v samostatných provozovnách stravovacích služeb musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem. Toto ustanovení dále požaduje:
a/ pro ženy jednu záchodovou mísu na 10 žen, pro každých dalších 20 žen jednu další záchodovou mísu,
b/ pro muže jednu záchodovou mísu a jedno pisoárové stání nebo mušli na 10 mužů, pro každých dalších 40 mužů jednu další záchodovou mísu a jedno pisoárové stání nebo mušli.
Z výše uvedeného lze dovodit, že samostatná provozovna stravovacích služeb (například tedy restaurace) musí být vybavena vlastními záchody (které by měly být návštěvníkům přístupné bezplatně).
Ve Vámi popsaném případě by bylo zapotřebí ověřit, zda předmětná restaurace vznikla již za účinnosti vyhlášky o technických požadavcích na stavby (tzn. zda je výše uvedeným ustanovením vázána).
Obecně však není možné dovodit, že by ve Vámi popsaném případě byla restaurace povinna proplácet svým hostům poplatky za návštěvu záchodů provozovaných jiným subjektem (což však samozřejmě nic nemění na tom, že restaurace je – dle výše uvedené vyhlášky – povinna mít pro své hosty záchody k dispozici ve své provozovně).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby